Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Caribisch Nederland loopt voorop in de regio bij de aanpak van mensenhandel. Dat zegt hoofdofficier van justitie Henry Hambeukers. Hij tekende op Bonaire namens het Openbaar Ministerie BES samen met zes partners een convenant ‘themaregister mensenhandel en mensensmokkel’. “Zo’n themaregister is vooruitstrevend in de regio en die voortrekkersrol moeten we voortzetten.”

In een themaregister worden alle gegevens opgeslagen over een bepaald thema, die dan door de andere partners kunnen worden ingezien. Zo’n integrale aanpak van het thema mensenhandel is het doel van de samenwerking. De ministers van Justitie van de vier landen in het Koninkrijk hebben afgesproken dat elk land zo’n eigen plan van aanpak opstelt. Caribisch Nederland is daarmee als eerste klaar.

Hoofdofficier Henry Hambeukers zegt dat het probleem op de BES groter is dan gedacht

De werkgroep mensenhandel heeft er de afgelopen jaren ‘hard aan getrokken’, zegt Hambeukers. Want het probleem op de BES-eilanden is groter dan een paar jaar geleden werd gedacht. “We dachten dat het wel meeviel. Maar uitbuiting komt ook hier voor. Illegale prostitutie, de bouwsector, de horeca en de huiselijke dienstverlening zijn kwetsbare sectoren. Door deze afspraken proberen we die beter inzichtelijk te maken.”

Slachtofferhulp
Naast het OM werken de politie (KPCN), de immigratiedienst (IND), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Voogdijraad, de Koninklijke Marechaussee (Kmar) en het Openbaar Lichaam Bonaire samen in het convenant. Tegelijk werd een draaiboek opgesteld voor slachtofferhulp.

“Het OM heeft laten zien prioriteit te willen geven aan de bestrijding van mensenhandel”, aldus Hambeukers. Met een structurele aanpak en goede werkafspraken moet er een betere opsporing komen van mensenhandel en mensensmokkel. Hij heeft geconstateerd dat de slachtoffers, maar ook de handhavers, de afgelopen jaren vaak teleurgesteld werden. “Dat kunnen we ons niet meer veroorloven.”

Hoofdofficier van justitie Henry Hambeukers

Door het ‘binnenhalen van kennis’ door de Kmar en de politie moet dat voorkomen worden. “In Nederland zijn we al veel verder met de aanpak van mensenhandel. Met de inspectie SZW zijn we al in vergevorderde gesprekken dat ze ons komen helpen met hun expertise. Dan zijn we weer een stap verder.”

Preventie als prioriteit
Op mensenhandel staan straffen tot 12 jaar cel, maar daarmee is in Caribisch Nederland nog weinig ervaring. Hambeukers onderstreept dat repressie niet de enige weg is. Het voorkomen van mensenhandel heeft naast de opsporing prioriteit. Dat kan door drempels op te werpen voor ‘mensenhandelaars en uitbuiters’ met regelgeving in de kwetsbare sectoren. Er zal voorlichting gegeven worden aan werkgevers in die sectoren. Een tweede accent ligt op de controles.