Foto: Ariën Rasmijn

Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Het ‘Trafficking in Persons’ (TIP) rapport van het Ameikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft lof voor de lokale taskforce mensenhandel maar geeft kritiek aan de overheid voor de afname van justitiële acties tegen mensenhandel. Het rapport werd eergisteren gepubliceerd

Aruba is door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen als bron en bestemming voor vrouwen en mannen die worden onderworpen aan vrouwenhandel en dwangarbeid.

Net als Curaçao is Aruba in het TIP-rapport voor 2013 geplaatst op de TIER 2 notering, al krijgt Aruba in tegenstelling tot het buurland geen vermelding van doorvoerhaven voor mensenhandel. Maar, ook net als Curaçao, voldoet Aruba niet volledig aan de minimale maatstaven voor het kunnen bestrijden van mensenhandel. De regering doet echter wel belangrijke inspanningen om dit te doen. Zo beschouwt het TIP-rapport de Arubaanse taskforce onder leiding van nationaal coordinator Jeannette Richardson-Baars als een leider in de regio als het gaat om coordinerende en preventieve activiteiten. “Het werk van de taskforce en de nationaal coordinator worden ondermijnd door de afname in justitiële activiteiten tegen mensenhandel door de regering in 2012”, aldus het rapport, dat erop wijst dat er in 2012 geen nieuwe onderzoeken zijn gestart tegen mensenhandel en dat er tot op heden nog geen mensenhandelaren, zij op gebied van arbeid of binnen de seksindustrie, succesvol zijn vervolgd. In 2011 en 2010 deed het TIP-rapport melding van respectievelijk zes en zeven onderzoeken.

Politie mogelijk minder bereid

TIP wijst er tevens op dat er geen onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke betrokkenheid van ambtenaren in mensenhandel. “In een schijnbare belangenverstrengeling hebben naar verluidt politieagenten buiten hun diensturen als beveiliger gewerkt in etablissementen voor sexhandel. Dit zou volgens experts als gevolg kunnen hebben dat politie minder bereid is mensenhandel binnen de lokale seksindustrie te onderzoeken. Daar staat tegenover dat de regering wel door is gegaan met een bewustmakingsprogramma binnen de politieacademie.

Geen checks naar tekenen mensenhandel

Hoewel  politie- en Volksgezondheidfunctionarissen bars waar prostitutie plaatsvindt hebben gecontroleerd, checkten ze niet voor tekenen van mensenhandel. Hetzelfde geldt voor andere plekken waar kwetsbare migranten werken. Bovendien werden de bars niet gecontroleerd tijdens hun drukste uren. Experts wijzen erop volgens het TIP-rapport dat de regering niet werkte met formele richtlijnen voor het herkennen en opvangen van slachtoffers van mensenhandel.

Chinezen, Indiërs, Latina’s

De groeperingen die het meest risico lopen volgens het rapport zijn buitenlandse vrouwen in de commerciële seksindustrie en buitenlandse mannen en vrouwen binnen de serviceindustrie en constructie. Op Aruba zijn Chinezen, Indiërs en voor huishoudelijk werk aangenomen vrouwen uit de regio de meest kwetsbare groepen. Een rapport van een andere internationale organisatie (het TIP-rapport noemt niet welke) geeft bovendien aan dat ook binnen de legale en illegale prostitutie op het eiland de kans op mensenhandel groot is.

Arubaanse studentes

Het rapport van TIP noemt overigens mediaberichten uit 2011 over Arubaanse vrouwen die schuldslaven zouden zijn geworden in Nederland. Regionale experts melden bovendien dat Arubaanse vrouwen en meisjes die in Nederland gaan studeren risico lopen om slachtoffer te worden van mensenhandel.

Door: Ariën Rasmijn