Foto: John Samson

De bijzondere gemeente Bonaire heeft nog geen concrete plannen om klimaatverandering aan te pakken, zegt gedeputeerde Hennyson Thielman (Milieu- en Natuurbeheer). Hij erkent dat het lokaal bestuur ook ‘huiswerk’ te doen heeft.

Greenpeace verwacht in 2024 voor de rechter te staan tegen de Nederlandse staat. De natuurorganisatie ziet te weinig actie vanuit de regering tegen de gevolgen van klimaatverandering op de Caribische eilanden en hoopt dat zo af te dwingen. Bonaire moet zelf ook actie ondernemen, vindt Greenpeace.

“Wij herkennen dat”, reageert Thielman namens het lokaal bestuur. “Concrete plannen zijn er nog niet. Op verschillende gebieden zijn veranderingen nodig.”

Tegelijkertijd ziet Greenpeace dat het lastig is voor de eilanden om te weten ‘waar ze precies mee te dealen hebben’, omdat er informatie mist.

Voor Europees-Nederland liggen er plannen tegen klimaatverandering, voor de Caribische gemeenten nauwelijks.

Ook de experts die adviezen aan de politiek moeten gaan geven zijn nog niet gevonden, zegt Thielman. “We zijn nu bezig om de juiste mensen te vinden voor de klimaattafel. Zij zullen kijken naar verschillende aspecten en daaruit moeten concrete plannen komen.”

“Natuurlijk houden wij wel rekening met bepaalde dingen zoals de zeespiegelstijging en wat dat zou kunnen betekenen. Dat wordt zeker meegenomen in onze gesprekken.”


Video: Marit Severijnse


Op straat zeggen verschillende inwoners tegenover Caribisch Netwerk dat ze zich zorgen maken om klimaatverandering op Bonaire en dat er ‘een gebrek aan informatie is’ vanuit de lokale overheid. Gedeputeerde Thielman erkent dat er ook te weinig over gecommuniceerd wordt vanuit de lokale overheid en belooft beterschap. “Dat zullen we meer gaan doen.”

‘Meer aandacht voor natuur’
Volgens Thielman wil de bijzondere gemeente de komende tijd veel gaan focussen op natuurherstel. “Natuurlijk heeft dat ook positieve effecten op klimaatverandering. Dan kun je denken aan herbebossingsprogramma’s, maar ook herstel van koraal.”

‘Bonaire moet weer leider uit regio worden op gebied van natuurherstel’
“Op het gebied van natuurbescherming waren we ook altijd leiders in de regio en dat willen we weer worden. Dat vinden we heel belangrijk en we zien meer mogelijkheden voor de komende tijd.”

De Wekelijkse Update

Blijf voortaan op de hoogte over de Caribische gemeenschap. Abonneer je net als anderen op de Wekelijkse Update via deze link.