Foto: Marit Severijnse

De top van het ziekenhuis Mariadal op Bonaire maakt zich grote zorgen over hun personeelstekort. Veel zorgmedewerkers zijn thuis omdat ze overbelast zijn door een te hoge werkdruk of ze zijn vertrokken vanwege een slecht salaris.

Op dit moment zijn er nog geen afzeggingen voor zorg, maar het ziekenhuis verwacht dat patiënten dat over een maand wel gaan merken als de situatie niet snel verbetert.

Het tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg, komt onder andere door (de nasleep van) de corona-pandemie. “Veel verpleegkundigen gingen ergens anders werken, ze bleven achter met mentale vermoeidheid. Er zijn nog steeds werknemers ziek thuis”, zegt directeur Giovanni Frans. De steeds toenemende werkdruk heeft volgens de directeur ertoe geleid dat het ziekteverzuim onder het personeel meer dan verdubbeld is, ten opzichte van de periode vóór corona.

De directeur vreest dat veel medewerkers die nu wel aan het werk zijn, de werkdruk niet lang meer gaan volhouden. Hij ziet dat de situatie voor het ziekenhuispersoneel pas in januari 2024 kan worden verbeterd.

Veel medewerkers kunnen moeilijk rondkomen

Ook wordt er onder het personeel geklaagd over de slechte salarissen. Wat de directeur opvalt, is dat verschillende medewerkers van het ziekenhuis een tweede baan hebben om rond te kunnen komen.

“De voedselbanken vertelden me dat ze steeds meer werknemers van Mariadal zien komen om pakketten te halen, zodat ze hun kinderen kunnen voeden”, aldus Frans. “Kun je je voorstellen dat iemand acht uur in het ziekenhuis werkt en dan ergens anders gaat werken? En de volgende ochtend sta je weer bij ons om te werken?”

De vraag naar zorg blijft toenemen door vergrijzing en de komst van meer migranten naar het eiland. Het kost dus ook meer om het ziekenhuis te runnen, maar de subsidie voor het ziekenhuis groeit niet mee, zegt de directeur.

Tekorten aan specialisten
Bonaire is met (23.000 inwoners) relatief klein eiland en dat leidt tot hogere kosten om een ziekenhuis te runnen. Om te voorkomen dat inwoners steeds naar het buitenland moeten voor zorg, is er besloten om op het eiland zelf meer specialistische zorg te bieden. Hierdoor zijn er ook meer specialisten op het eiland nodig.

De oplossing op korte termijn is om meer buitenlandse specialisten naar het eiland te trekken. Maar ook op buureilanden Aruba en Curaçao is er een tekort daaraan. Door de grote vraag, is de verwachting dat buitenlandse specialisten een hoger loon gaan vragen.

Daarnaast is huisvesting op Bonaire een groot probleem: door de grote vraag zijn huurprijzen op het eiland jaren fors gestegen.

Meer geld nodig
Het ziekenhuis zegt hard te werken aan een oplossing. Het doel is vooral meer geld te krijgen. “We hebben een Crisisbeleidsteam, een Operationeel Crisisteam en vijf actiecentra om ons hier doorheen te helpen”, zegt directeur Giovanni Frans.

“Het bestuur en management van Mariadal heeft al geruime tijd intensief contact met de afdeling Zorg & Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om hen van de benodigde informatie te voorzien. Doel is om zo snel mogelijk te komen tot de noodzakelijke verhoging van het budget”, laat het ziekenhuis weten.

Mariadal hoopt door samen te werken met andere instellingen in de regio, een verschil te kunnen maken. “Alle gezondheidswerkgevers op Sint-Maarten, Saba, Statia en Bonaire hebben samen met de vakbonden de handen ineen geslagen om met Den Haag aan tafel te gaan.”

Of en hoe de vakbond van het zorgpersoneel stappen gaat ondernemen, is nog niet bekend.

De Wekelijkse Update

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer je net als anderen op de nieuwsbrief via deze link.