Minder migranten naar Bonaire, de overlast van toerisme aanpakken, niet meer bouwen in de natuur en meer aandacht voor de lagere inkomens. Dat blijkt onder andere uit een eerste akkoord van UPB en MPB. Mogelijk komt er een Bonairiaanse vertegenwoordiger in Den Haag.

De zogeheten ‘intentieovereenkomst’ voor een nieuwe coalitie op Bonaire is in handen van Caribisch Netwerk. Daarin staan actiepunten waar de twee partijen de komende maanden verder gaan uitwerken om daadwerkelijk een coalitie te vormen.

UPB en MPB willen uiterlijk voor Dia di Rincon (30 april) een nieuw bestuurscollege benoemd hebben.

Minder migratie
De partijen willen in de komende vier jaar de komst van meer migranten afremmen.  “Partijen zullen rekening houden met minderheidsgroepen op Bonaire en streng toezien op de behandeling van immigranten, waarbij het uitgangspunt eerlijke en evenwichtige immigratiewetten zijn.”

Ze willen strengere regels voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen ‘met een snelle afhandeling van de procedure’. Volgens bronnen willen de partijen gesprekken voeren ‘met het ministerie van Justitie en Veiligheid om de eisen te verscherpen’.

‘Betaalbaar’ leven op Bonaire
De partijen willen dat mensen met een lager inkomen er op verschillende manieren vooruitgaan, staat in de overeenkomst. Ze willen dat doen door ‘prioriteit’ te geven aan onder andere ‘openbaar vervoer, een basispensioen voor iedereen op Bonaire, betaalbare huisvesting’.

Ook beloven ze ‘betrouwbaar en betaalbaar voedsel, water, elektra en telecommunicatie’.

Sneller bouwen van woningen
Het bestuur gaat zich richten op ‘verkavelingsplannen’, die zijn nodig voor het sociaal-welzijn van Bonaire. Ze beloven een ‘eerlijke en snelle uitgifte van betaalbare terreinen en vergunningen en voor het stimuleren van zelfbouw’. In het akkoord staat niets over sociale woningbouw.

Relatie met Nederland
De sociale voorzieningen in de bijzondere gemeente moeten erop vooruit, vinden de partijen. Dat lukt sneller als de lijnen kort zijn met Den Haag, denkt de nieuwe coalitie. In de intentieverklaring staat daarom ze een ‘constructie’ gaan bedenken.

Eerder zei UPB-onderhandelaar Ramonsito Booi dat hij het niet ziet zitten dat alle gedeputeerden straks met Den Haag gaan praten.

Vanwege de afstand (8.000 kilometer) tussen de bijzondere gemeente en Nederland, wordt er gedacht aan een vertegenwoordiger of lobbyist in Den Haag te benoemen, zeggen bronnen tegen Caribisch Netwerk.

Klimaatverandering, natuur en duurzaamheid
Het beschermen van Bonaire tegen de impact van klimaatverandering moet ‘een belangrijk onderwerp’ worden. Ze willen met Nederland gaan samenwerken.

“Het beschermen van onze natuur en ons natuurlijk erfgoed wordt als hoge prioriteit beschouwt, zowel als doel op zich alsmede bij de afweging bij nieuwe projecten en ontwikkelingen.”

UPB en MPB gaan de komende tijd ‘specifieke en concrete’ ideeën uitwerken als het gaat om duurzaamheid op het eiland. Ze willen ‘ingrijpende projecten’. Gedacht wordt aan ‘onder andere Salt Company en Bopec’.

Minder overlast van toerisme 
UPB en MPB willen met een plan komen om te zorgen dat inwoners meer van toerisme gaan profiteren. Ook willen ze zorgen voor minder overlast van toerisme op ‘natuur, identiteit en cultuur’, blijkt uit de intentieverklaring.

Opleidingskansen op Bonaire
De partijen spreken af om samen te gaan kijken naar ‘nieuwe en duurzame economische en educatieve activiteiten’. Ze willen instellingen voor beroepsonderwijs naar Bonaire halen en zorgen voor ‘onderwijsaanbod op hbo- en universitair niveau’.

Mogelijk bouwstop op hotels
UPB en MPB willen een stop op de bouw van nieuwe hotels en toeristische accommodaties als dat ten koste gaat van natuur.

Natuurbescherming wordt een ‘hoge prioriteit’, beloven de partijen in het akkoord. “Zowel als doel op zich en ook bij de afweging bij nieuwe projecten en ontwikkelingen.”

Slechte wegen
De partijen beloven opnieuw het slechte en gevaarlijke wegennet te gaan aanpakken. Er komen ‘concrete investeringen’ om wegen aan te leggen, te verbeteren en te onderhouden.

Dat moet allemaal gaan zorgen voor een veiliger verkeer en betere doorstroming, staat in het akkoord.

Dierenwelzijn
“Dierenwelzijn is nog steeds een onderbelicht domein op Bonaire met alle gevolgen van dien”, vinden UPB en MPB. “Met onder andere gevaar voor veiligheid van de dieren, maar ook mensen. Het dossier dierenwelzijn zal voortvarend opgepakt worden met concrete positieve impact.”

Plannen uitwerken
De coalitieplannen worden de komende drie tot vier maanden verder uitgewerkt, valt te lezen in de overeenkomst. Als het klaar is, zal het bestuursprogramma naar de eilandsraad gaan. Daarna vindt een debat plaats.

De Wekelijkse Update

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer je net als anderen op de nieuwsbrief via deze link.