Op Saba weet Windward Islands People’s Movement (WIPM) van Bruce Zagers opnieuw een meerderheid te behalen bij de verkiezingen voor de eilandsraad. De nieuwe partij Party for Progress, Equality & Prosperity (PEP) van Saskia Matthew krijgt twee zetels. 

Dat blijkt uit de voorlopige uitslag. WIPM levert twee zetels in; bij de vorige verkiezingen in 2019 won de partij alle vijf zetels. Dat betekende dat er geen oppositiepartij was in de eilandsraad, totdat Hemmie van Xanten vorig jaar zich afsplitste.

Met de nieuwe partij PEP komt Van Xanten opnieuw in de eilandsraad, samen met lijsttrekker en partijleider Saskia Matthew.

Partij 2023 2019 Verschil
WIPM
Bruce Zagers
3 5 -2
PEP
Saskia Matthew
2 +2
Saba Caring People Party
Enrico Klaber
0
Blank list, #4
Dave Levenstone
0

Partijleider Bruce Zagers van WIPM was vlak voor de verkiezingen al ‘vrij zeker van nog een overwinning’. “We hebben onze volwassenheid bewezen, net als ons vermogen om Saba de komende vier jaar te kunnen dienen en te kunnen leiden.”

‘Veel al bereikt en nog te verbeteren’
Volgens Zagers heeft zijn partij de afgelopen vier jaar veel bereikt. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de bouw van sociale woningen, een ouderentehuis en een naschoolse opvang. Ook het gemeentehuis krijgt een uitbreiding. De komst van een Cruyff Court en huisvuil wordt niet meer verbrand op het eiland. Tegelijkertijd erkent WIPM dat ze op bepaalde punten beter moeten presteren.

“We erkennen dat we moeten werken aan een betere communicatie”, zei Zagers. “Dat er meer nadruk moet worden gelegd op onze voedselzekerheid door te investeren in landbouw en veeteelt.” “Dat onze flora en fauna beter beschermd moet worden. We weten dat de kosten van levensonderhoud hoog zijn en dat de strijd niet alleen reëel is voor mensen, maar ook voor bedrijven. De klus is nooit af.”

Nieuwkomer: Party for Progress, Equality & Prosperity (PEP)
De PEP is volgens partijleider Saskia Matthew opgericht om te zorgen dat ‘iedereen in onze gemeenschap’ wordt vertegenwoordigd en niet ‘alleen bepaalde groepen’.

“De markante figuren van vroeger hebben hun sporen verdiend. Nu is het tijd om mijn steentje bij te dragen”, zegt Matthew. “Progressie is nodig, omdat er zoveel talent en potentieel is in deze kleine gemeenschap. Gelijkwaardigheid is belangrijk in het bijzonder op Saba, omdat we al soms de gevolgen van ongelijkwaardigheid hebben gevoeld.”

Geen zetel voor Dave Levenstone
Dave Levenstone hoopte op een zetel met zijn eigen lijst, maar ook dit keer is dat niet gelukt. “Ik heb alles gegeven wat ik had”, schrijft hij op zijn Facebook. “En ik ben niet verbitterd door de uitslag.”

“De mensen hebben luid en duidelijk gesproken en I got the message. Ik respecteer de uitslag en ik zal het de komende dagen evalueren. Vanuit het hart: bedankt aan iedereen die mij hun vertrouwen hebben gegeven met hun stem.”

‘Hoop op onderzoek naar volmachten’
“Nog een ding, voordat ik even van Facebook ga om mijn politieke toekomst te evalueren”, schrijft hij in en nieuwe post. “Ik hoop dat het Openbaar Ministerie alle kwesties over deze verkiezingen gaat onderzoeken, als het gaat om de stemvolmachten, het afpakken van stemkaarten en elektriciteitsrekeningen die voor een ander zijn betaald.”

Gekozen kandidaten (voorlopig) Aantal stemmen
Saskia Matthew (PEP) 137
Eviton Heyliger (WIPM) 122
Bruce Zagers (WIPM) 191
Rolando Wilson (WIPM) 84
Hemmie van Xanten (PEP) 26

Hoge opkomst op Saba
De opkomst is op Saba bij elke verkiezingen opmerkelijk hoog in vergelijking met de andere delen van het koninkrijk. Bij de eilandsraadverkiezingen in 2019 ging maar liefst 92,12 procent van de 1.078 stemgerechtigden stemmen. Hoe hoog dat percentage is geworden bij deze verkiezingen, moet nog blijken. Later op donderdag vindt de officiële vaststelling plaatst.

Verkiezingen van 2019
Bij de eilandsraadsverkiezingen van 2019 zijn 983 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 777 op WIPM. De oranje partij heeft toen alle vijf zetels gewonnen. De Saba Labour Party (SLP) heeft toen 125 geldige stemmen (12,7 procent) gekregen en de blanco lijst van Dave Levenstone 81 stemmen (8,2 procent).

De Wekelijkse Update

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer je net als anderen ook op de gratis nieuwsbrief via deze link.