Foto: Maris Stella VSBO

WILLEMSTAD – Een groep studenten is langs verschillende scholen op Curaçao gegaan om te praten over kindermishandeling en huiselijk geweld. “Kindermishandeling één van de grootste problemen op Curaçao”, aldus student Kayla Gray.


Verslaggever Kim Hendriksen in gesprek met student Kayla Gray

De scholieren leren hoe ze verschillende vormen van mishandeling kunnen herkennen. Ook belangrijk: wat ze vervolgens daar zelf aan kunnen doen.

Ouders slaan hun kind met een riem of een stok 
Volgens het Veiligheidshuis van de stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) zijn voorlichtingscampagnes hoognodig. “Binnen onze cultuur is fysieke mishandeling maar ook mentale mishandeling bijna een beetje genormaliseerd”, vertelt projectmanager Viandrelica Narcisio. “Er is bewustwording nodig om geweld binnen de opvoeding te stoppen.”

Volgens het Veiligheidshuis wordt het weliswaar een ‘corrigerende tik’ genoemd, maar in de praktijk worden veel kinderen geslagen. Dat doen ouders met een riem of een stok. Het is volgens de stichting nog steeds een onderdeel van de cultuur op het eiland.

De stichting begon al in 2019 met campagnes om de nadelige effecten van de ‘correctietik’ ter discussie te stellen. De  kans op criminaliteit onder de jongeren zou zelfs verlaagd kunnen worden door deze workshops, denkt het Veiligheidshuis.

“We proberen kindermishandeling te doorbreken door kennis over te brengen. Zo leren ze wat de nadelige effecten zijn”, vertelt Narcisio.

De stichting probeert elk jaar een project op te zetten om bewustwording te creëren. Vorig jaar werd de samenwerking gezocht van de bekende Curaçaose rapper Boechi waarbij een nummer werd gemaakt over kindermishandeling.

35 studenten helpen mee
“In 2022 zijn we een peer-education-project gestart. Van alle scholen die we benaderd hebben, hebben we één school gevonden die hierin geloofde. Die school heeft vijfendertig studenten ter beschikking gesteld die we hebben getraind sinds februari van dit jaar”, vertelt Narcisio.

“De deelnemende studenten hebben niet alleen geleerd wat kindermishandeling precies inhoudt, maar ook hoe ze dit probleem in hun eigen taal met scholieren kunnen bespreken.”

“Tijdens de workshop richten we ons ook een beetje op talentontwikkeling. De leerlingen leren hoe ze een korte film in elkaar zetten. Ook hebben we schilderworkshops en een workshop over toneel.”

‘Veel scholen weten vaak niet wat ze moeten doen’
Wat als de school signalen opvangt van kindermishandeling en huiselijk geweld? De stichting is opgevallen dat scholen vaak niet weten wat ze moeten doen. “Vaak weten de scholen niet of ze dan de schoolmaatschappelijk werker moeten bellen, de leerling moeten doorverwijzen of dat ze toch met de ouders in gesprek moeten gaan.”

“De workshops zijn een creatieve en laagdrempelige manier om te zorgen dat bepaalde zorg-signalen toch aandacht krijgen, omdat wij dit thema bespreekbaar maken met de leerlingen”, vertelt Narcisio.

Schooldirecteur ziet zelf de problemen bij scholieren 
Angela Richardson, directeur van de Maris Stella VSBO herkent de problematiek ook op haar school. “Wij hebben kinderen uit verschillende sociale omgevingen en lagen op school, dat maakt dat er voor diverse problemen veel aandacht nodig is. Helaas hebben wij hier dus ook mee te maken.”

Volgens de directeur wordt er op haar school gezorgd dat leerlingen wekelijks gesprekken hebben met hun mentor.

“Als de mentor iets merkt wordt dat doorgegeven aan de intern begeleider. Als het probleem te groot is voor beiden om op te lossen, dan wordt er samengewerkt met verschillende instanties op het eiland. We kijken samen hoe deze leerlingen geholpen kunnen worden.”

Docenten willen graag helpen, maar werkdruk is hoog
De school probeert zoveel mogelijk te doen met de beperkte middelen die ze hebben. “We proberen ook veel met ouders te praten, zodat we samen kunnen kijken wat er allemaal speelt. Dat ging een tijdje wat lastiger omdat er door corona veel online gewerkt werd, maar inmiddels kunnen we de ouders weer uitnodigen op school en het gesprek aan gaan”, vertelt Richardson.”

De werkdruk voor docenten op Curaçao is al jarenlang hoog. Van docenten wordt er verwacht dat ze verschillende rollen vervullen en er is eigenlijk een tekort aan personeel.

“We hebben docenten die ook de rol invullen van intern begeleider. En we hebben een schoolmaatschappelijk werker maar die we moeten delen met de andere scholen. We doen wat we kunnen en we verdelen het werk en proberen zoveel mogelijk te helpen”, vertelt de schooldirecteur.

‘Ouders zouden zelf ook workshops moeten krijgen’
De school probeert hierin de ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de situatie wat vaak helpt om tot een oplossing komen. “Wat we eigenlijk missen is de mogelijkheid om workshops te geven aan de ouders. Heel vaak merk je dat de ouders die wat meer zorg nodig hebben, dat zijn de ouders die twee banen hebben, drie banen hebben, geen tijd hebben, dat maakt begeleiding moeilijk.”

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer dan net als anderen ook op de nieuwsbrief van Caribisch Netwerk.