KRALENDIJK – “We zien veel verwaarlozing en als wij hier met ouders over praten, merken we dat zij zich hier niet zo bewust van zijn’’, vertelt Frida Windster, Jeugdzorg professional en aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Op Bonaire is afgelopen week door verschillende organisaties stilgestaan bij de Week tegen Kindermishandeling. Het thema dit jaar is ‘verwaarlozing is dichterbij dan je denkt’.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

Verwaarlozing betekent onder meer dat kinderen thuis onvoldoende aandacht krijgen. Om kinderen bij dit onderwerp te betrekken, heeft Jeugdzorg verschillende groep-8 klassen op basisscholen bezocht om erover te praten. “We proberen ze op een luchtige manier te motiveren om met hun ouders, tante, of juf in gesprek te gaan. Ook geven we tips over wat ze zelf kunnen doen als ze bijvoorbeeld een vriend of vriendin zien die problemen heeft’’, zegt Windster.

“Het is niet de bedoeling om ouders te vertellen wat ze fout doen, maar om te kijken hoe het anders kan’’, aldus Windster. “Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de aandacht voor je kind is belangrijk.’’

Meldpunt
Guiami is een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, dat ruim een jaar geleden werd opgericht. “In het bestuursakkoord stond dat iets gedaan moest worden aan kindermishandeling en huiselijk geweld, daaruit is Guiami ontstaan’’, vertelt coördinator Patricia Hassell.

Ook Hassell vindt verwaarlozing een belangrijk thema. “Het is niet alleen maar het kind eten geven, maar écht aandacht geven aan je kind. Je ziet vaak dat dat ondergesneeuwd wordt, omdat ouders economisch hun hoofd boven water moeten houden. Daardoor mist het stukje genegenheid.’’

Laagdrempelig
Met de komst van Guiami is er nu een centraal punt gekomen waar mensen terecht kunnen. “Voorheen ging iemand direct naar een hulpinstelling. Nu kijken wij waar in de keten diegene het beste ondersteunt kan worden’’, legt Hassel uit. Ook is het laagdrempelig. “Je moet ons toestemming geven om bijvoorbeeld contact op te nemen met een instelling. Dat kunnen wij niet zomaar doen.’’ Verder kan Guiami het slachtoffer bijstaan bij het doen van aangifte. “Bijvoorbeeld als iemand dat niet durft. Op dat moment kunnen wij dat stukje ondersteuning en veiligheid bieden.’’

Hoog aantal meldingen

Guiami kreeg dit jaar 93 meldingen binnen. “We zien huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook economische uitbuiting, ouderenmishandeling en uitbuiting en stalking. Kinderen zijn vaak getuigen van huiselijk geweld’’, aldus Hassell. “Ons doel is dat het geweld stopt. We moeten niet verwachten dat we dit binnen één generatie oplossen, maar ik ben blij dat mensen durven te melden, de beweging is er.”

‘Na een campagne erover, zijn ouders zich meer bewust dat een kind slaan niet mag’

Windster: “na de campagne van vorig jaar zijn ouders zich er bewuster van dat het slaan van je kind niet mag. Ook merken we dat ouders echt aan de slag gaan met tips en dat kinderen sneller aangeven dat ze gehoord willen worden. Verandering gebeurt niet in een keer, dus daarom is het belangrijk dat dit onderwerp blijft leven’’, aldus Windster.

Op Saba en Sint-Eustatius wordt komend jaar ook gewerkt naar een advies- en meldpunt dat, net als Guiami op Bonaire, gratis beschikbaar is voor burgers. Wel is er al een advies-en meldpunt voor professionals.

Kindertelefoon
Een van de aanbevelingen die de Kinderombudsman deed naar aanleiding van het rapport ‘Als je het ons vraagt. Kinderen op de BES-eilanden’, was het opzetten van een kindertelefoon. Volgens Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) wordt dit binnenkort gelanceerd, als eerst op Sint Eustatius. “Volgens planning in het vierde kwartaal. De ontwikkeling is daar in volle gang.’’ Naar verwachting volgen Saba en Bonaire in de loop van 2022.

Momenteel wordt gewerkt aan een jaarcampagne waarin aandacht wordt gevraagd voor verschillende vormen van (onbedoelde) verwaarlozing. In 2018 heeft RCN samen met de openbare lichamen en ketenpartners op de BES-eilanden een bewustwordingscampagne over huiselijk geweld opgezet, maar deze was na 6 maanden weer afgelopen.

“In Europees-Nederland heb je jarenlange campagnes. Daarom zijn we hierover in gesprek gegaan met de ministeries en de openbaar lichamen’’, vertelt Cora Knopper, senior communicatieadviseur bij Rijksdienst Caribisch Nederland.