Foto: Fundashon Tur Ta Konta

WILLEMSTAD – In de maand maart staan op scholen wiskunde en rekenen centraal, juist om dit niet altijd geliefde vak te stimuleren bij de leerlingen op Curaçao. “We moeten deze vakken vanaf jonge leeftijd aangenaam maken, om zo de angst voor rekenen bij kinderen weg te nemen”, aldus minister Dorothy Pietersz-Janga.

Unesco Curaçao en de Fundashon Tur Ta Konta (FTTK, Stichting Iedereen Telt Mee) organiseren ieder jaar in maart het Wiskundefeest op scholen. Hiermee willen ze onderwijzers helpen om extra aandacht te besteden aan wiskunde. Dit jaar is het thema ‘wiskunde verenigt.’

Meetellen
Volgens Etiènne Ys, voorzitter van de stichting Tur Ta Konta (Iedereen Telt Mee), zijn rekenen en wiskunde buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van iemands vermogen om problemen op te lossen, net zoals taal belangrijk is voor de communicatieve vaardigheden. “Een kind dat niet kan tellen, telt niet mee”, zegt Ys.

Samenwerkende Fondsen Cariben ondersteunt dit initiatief: “door goed te kunnen rekenen worden de kansen op een succesvolle carrière vergroot. Daarnaast helpt rekenen bij het kritisch en logisch nadenken en het oplossen van alledaagse problemen.”

Bekijk de reportage van het Wiskundefeest op de Emmy Bertholdschool:

Verslag door Joëlle Jochems