“Veertig procent van de Curacaose leerlingen haalt geen voldoende voor het vak wiskunde tijdens de EFO toets” Foto: VPK

“Veertig procent van de Curaçaose leerlingen haalt geen voldoende voor het vak wiskunde tijdens de EFO toets” Foto: VPK

WILLEMSTAD – Bezorgde ouders en docenten hebben geconstateerd dat het reken- en wiskundeniveau significant gedaald is onder lagere en middelbare schoolleerlingen op Curaçao.

Volgens Etiènne Ys, voorzitter van de stichting Tur Ta Konta (Iedereen Telt Mee), zijn rekenen en wiskunde buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van iemands vermogen om problemen op te lossen, net zoals taal belangrijk is voor de communicatieve vaardigheden. “Een kind dat niet kan tellen, telt niet mee”, zegt Ys.

Als vader van twee opgroeiende dochters, is dit iets wat hij zelf thuis heeft ervaren, en hij moest hen helpen om het vak te begrijpen. Ik heb gezien dat de persoonlijke aandacht die ik aan ze gaf, een belangrijke invloed had op hun punten”, zegt Ys. Volgens Ruth Statia, moeder van leerling Gianni (13), zijn de onkosten voor bijles astronomisch. “Als je geen 400 florin per maand per kind aan bijles kan neertellen, is het moeilijk om je kind begeleiding te geven. Momenteel kan ik de bijlessen voor mijn kinderen niet betalen, dus ik was zeer dankbaar voor de gratis ondersteuning van de stichting”, zegt ze.

Volgens Rhyenne Zimmerman, een vrijwillige instructeur, is het grootste probleem van de meeste kinderen de taalkundige handicap. “Ik heb gemerkt dat als het kind geen goed Nederlands spreekt, het niet begrijpt wat het moet doen wanneer het rekenvraagstukken moet oplossen. Als de vertaling eenmaal duidelijk is, begrijpen ze de som of de les”, vertelt ze. “We kunnen niet accepteren dat onze kinderen van het funderend onderwijs komen zonder dat ze de basisvakken beheersen”, voegt Ys er aan toe. “Als je kijkt naar de uitslagen van de EFO toets krijgt 40 procent geen voldoende voor het vak,”

Tur Ta Konta

Volgens Ys hoef je geen wiskundedocent of –expert te zijn om een kind te kunnen helpen, maar je moet wel het niveau HAVO – VWO hebben. Het concept is één instructeur per kind, zodat de leerling alle nodige aandacht krijgt. De instructeur kan het kind één uur per week helpen, thuis of in een openbare ruimte en er wordt geen nieuwe materie aangebracht maar men volgt het lesprogramma van de school. “Vandaag hebben we 170 instructeurs die met twaalf scholen werken, in groep 6, 7 en 8, en die al 140 kinderen hebben geholpen”, zegt Ys. Statia merkt al vorderingen in de prestaties van haar dochter Gianni. “Gianni is zeer gemotiveerd om te rekenen”, vertelt ze. “Haar punten zijn ook omhoog gegaan en ik merk dat ze is veranderd, want ze is niet meer bang voor rekenen”, zegt ze.

Een verandering in ons onderwijsstelsel

Als Statia, die nu drie jaar op Curaçao woont, het rekenniveau in Nederland vergelijkt met dat van Curaçao, vindt ze het laatste nogal zwak: “De leerlingen moeten met veel gekopieerd materiaal werken en met zwart-witte stencils, en dit stimuleert hun geest niet.” Volgens Ys is er altijd ruimte om ons onderwijssysteem te verbeteren, waarbij er meer digitale technologie gebruikt moet worden en de docenten beter getraind moeten worden. In september zal de stichting Tur Ta Konta een wiskunde expert uit Singapore laten overkomen voor een seminar om op internationaal niveau de ontwikkelingen in het onderwijs te bespreken. Voor het komende schooljaar wil de stichting, die volledig op giften draait, verder gaan met de quiz Tur Ta Konta en willen ze beginnen met de workshop voor ouders. De stichting is ook in onderhandeling met uitgevers van schoolboeken om een digitaal platform te creëren zodat ouders daar thuis toegang toe krijgen.

Door: Deya Mensche