Foto: Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK- Een jaar geleden berichtte Caribisch Netwerk over de felle kritiek op het Openbaar Ministerie (OM). Het ging vooral om administratieve fouten bij de behandeling van strafzaken. Samen met de betrokkenen kijken we naar hoe het afgelopen jaar is verlopen.

“Het gaat beter dan voorheen maar er is nog het nodige te doen”, zegt advocaat Anthony Nicolaas. “Belangrijke stukken worden nog steeds te laat bij de advocaat aangeleverd.”

Advocaat Edward Winkel

Minder administratieve fouten
Er werden door het OM vaak administratieve fouten gemaakt: zoals verkeerde parketnummers en dagvaardingen die te laat werden aangereikt. Strafadvocaten kaarten aan dat strafdossiers regelmatig incompleet waren. Dezelfde strafadvocaten vinden nu dat dit is verbeterd. “Ik heb de indruk dat de administratieve fouten minder zijn,” zo zegt advocaat Edward Winkel.

Het OM geeft niet aan of er specifieke acties of trajecten zijn ingezet om fouten te voorkomen. “Als organisatie staan we niet stil. We zijn aan het professionaliseren en we trachten dagelijks om beter te worden en onszelf te corrigeren waar nodig”, aldus woordvoerder van het OM, Roderick Gouverneur.

“De communicatie is nu wel meer direct en er is minder bureaucratie”, zegt advocaat Marga Van Lieshout. Volgens Winkel laat de interne communicatie nog wel te wensen over. “Het ene moment krijg je een stuk niet en een andere keer krijg je drie of vier keer dezelfde document gemaild”, zo zegt hij.

Advocaat Anthony Nicolaas

Volgens Nicolaas moet er onderscheid worden gemaakt tussen de officier van justitie en het OM als instituut. “Ik kan goed overweg met de officieren maar het OM in haar totaliteit kan nog beter functioneren”, vindt hij. Volgens de advocaat worden belangrijke stukken nog steeds te laat aan de advocaten overhandigd. “Ik weet niet of het er aan ligt dat de politie de stukken te laat aan het OM heeft geleverd, maar feit blijft dat de dossiers niet altijd compleet zijn”, vervolgt hij.

Nicolaas gaf eerder aan dat het zou helpen als advocaten digitale toegang zouden kunnen krijgen tot de dossiers. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.

Meer transparantie
“We hebben een mail gestuurd naar het OM over onze irritatie wat betreft de hoeveelheid fouten die ze maakten. We hebben nooit een reactie op onze feedback gekregen”, zegt Winkel.

Gouverneur zegt hierover: “op het moment dat er een fout wordt gemaakt of er ontstaat een probleem, is het van groot belang dat alle ketenpartners met elkaar in gesprek gaan om dit in de toekomst te voorkomen.”

Vertrouwen van de gemeenschap is cruciaal
Transparantie is belangrijk omdat het OM de enige partij zijn bij wie burgers terecht kunnen als zij onrecht ervaren. Het vertrouwen van de gemeenschap is dus cruciaal voor het goed functioneren van het OM. Toch lijkt dit niet in alle gevallen goed te gaan, zo blijkt uit de reactie van Van Lieshout.

Tijdens een strafzaak waarbij de verdachte heeft aangegeven dat de politie excessief geweld zou hebben gebruikt, heeft Van Lieshout aan de rechter uitgelegd dat ze aan het OM heeft gevraagd om het letsel te fotograferen en dit in een apart rapport vast te leggen. Dit is echter nooit gebeurd. “Ik weet niet of dit een fout van OM betreft of dat het aan de politie ligt, maar ik heb geen concreet antwoord hierop gekregen”, aldus van Lieshout.

Het OM zegt in reactie hierop een goede klachtenafhandeling wel degelijk belangrijk te vinden. “Belangrijk voor het OM is dat klachten door hen serieus worden genomen en dat hier op wordt gereageerd”, aldus Gouverneur.