WILLEMSTAD.- De Curaçaose procureur-generaal Ton Maan heeft bijna een maand na dato in harde bewoordingen gereageerd op de kritiek van de Curaçaose vereniging van christelijke pastoors. Die hadden vraagtekens gezet bij de integriteit van de beoogde nieuwe Hofpresident, mr. Mauritsz de Kort, vanwege diens geaardheid.

Volgens Maan mag kritiek op rechterlijke uitspraken. Het hoort er volgens hem bij. ‘‘Maar iedere burger of maatschappelijke groepering moet zich altijd blijven realiseren dat het publiekelijk diskwalificeren van de rechter omdat diens persoon of geaardheid niet past bij het eigen wereldbeeld, een ontoelaatbare aanval is op een van de pijlers van de rechtstaat, onze integere rechtspraak.’’

Uitspraak
Dat zei Maan in een toespraak tijdens de installatie van nieuwe rechters op 12 november. De zaak draait om een uitspraak van de rechter op Curaçao, op 13 september, waarin werd bepaald dat er ‘geen rechtvaardiging is om paren van gelijk geslacht een burgerlijk huwelijk te weigeren’. Zeker zolang er geen sprake is van een geregistreerd partnerschap.

’Het publiekelijk diskwalificeren van de rechter omdat diens persoon of geaardheid niet past bij het eigen wereldbeeld is een ontoelaatbare aanval op een van de pijlers van de rechtstaat’ – Ton Maan, procureur-generaal

Dat was de uitkomst van een zaak die de mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean had aangespannen namens twee vrouwen op het eiland die in het huwelijk willen treden. Het is volgens de rechter aan de wetgever om maatregelen te treffen om de ‘ongeoorloofde discriminatie’ op te heffen.

‘Activistische rechters’
De Asosashon Pastornan Kristian (APK) schreef ruim een maand later, op 16 oktober, een reactie op de zaak. Daarin keerde de APK zich tegen de ‘activistische rechters’. Volgens de vereniging kan het huwelijk alleen voorbehouden zijn aan man en vrouw. Daarbij stelde het de vraag hoe de bevolking vertrouwen kan hebben in het gerecht ‘als er een openlijk homoseksuele man wordt voorgedragen als hofpresident?’

Daarop liet onder meer de Orde van Advocaten weten zich te keren tegen de in hun ogen discriminerende uitlatingen van de APK. Ook andere organisaties, waaronder religieuze, stelden dat de christelijke pastoors een grens hadden overschreden door de hofpresident op zijn geaardheid aan te vallen.

Hofpresident
Tijdens de installatiezitting op Curaçao is ook de huidige Hofpresident, mr. Eunice Saleh, ingegaan op de vraag van de APK of de Curaçaose bevolking nog wel vertrouwen kan hebben in het Hof. Saleh benadrukt dat het genoemde vonnis niet door De Kort is gewezen.

Verder zegt ze dat het Hof niet eerder heeft gereageerd op de opmerkingen van APK, omdat die betrekking hadden op een rechtszaak. Het Hof wil niet publiekelijk in debat gaan over inhoudelijke zaken. ‘‘Maar de uitspraak van de APK raakt ook een groter thema: vertrouwen in rechters en rechtspraak in het algemeen’’, aldus Saleh.

Democratische rechtstaat
Ze noemt onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak één van de kenmerken van een gezonde democratische rechtstaat. Dat de APK haar geuite bedenkingen ten aanzien van de aanbevolen president koppelt aan het vertrouwen in het Hof en rechtspraak als institutie, is volgens haar geen reden tot zorg.

‘‘Ons rechtssysteem kent waarborgen ter bevordering van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van rechtspraak. De verschillende Staatsregelingen, de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof, het Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof en andere wettelijke regelingen bevatten verschillende bepalingen die beogen de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de rechtspraak te waarborgen’’, aldus Saleh.

’Ons rechtssysteem kent waarborgen ter bevordering van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van rechtspraak’ – Hofpresident Eunice Saleh

Volgens haar heeft Hof ‘het waarborgen van het vertrouwen in de rechtspraak, continue hoog op de agenda staan’. Het Hof heeft er volgens haar dan ook ‘alle vertrouwen in dat deze kernwaarde ook bij de aanbevolen toekomstige president in goede handen is’. De Kort zal werkzaam zijn als Hofpresident vanaf 1 januari 2022.