Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – “De verwachting is dat klimaatverandering op de eilanden een existentiële crisis zal zijn. Er moet snel meer aandacht komen voor de gevolgen van klimaatverandering op de Caribisch-Nederlandse eilanden.” Dat stelt Tadzio Bervoets, directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).

Aanleiding is de klimaattop CoP26 die van 1 november tot 12 november in Glasgow, Schotland, wordt gehouden.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Volgens Bervoet heeft DCNA tijdens onlangs gehouden bijeenkomsten met verschillende parlementariërs en directies in Nederland de existentiële crises als gevolg van het veranderende klimaat onder de aandacht gebracht.

“We moesten de politici in Den Haag eraan herinneren dat de verschillende overeenkomsten en akkoorden met betrekking tot klimaatverandering, gelden voor het hele Koninkrijk der Nederlanden en niet alleen voor Nederland”, vertelt Bervoets.

“We moesten kwesties als toegenomen orkanen, koraalverbleking, invasies van sargassum en droogtes uitleggen aan wat we aannemen experts zijn op het gebied van klimaatverandering, maar geen idee hadden van deze effecten. Dit is zowel teleurstellend als alarmerend.”

Klimaattop
Op de klimaattop in Glasgow zoeken bijna tweehonderd landen naar manieren om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Curaçao is daar niet bij aanwezig. Het eiland levert dan ook geen significante bijdrage aan het wereldwijde broeigasprobleem. Wel krijgt Curaçao net als de andere Caribische eilanden te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde.

De DCNA grijpt dit moment aan om bij de Nederlandse regering haar bezorgdheid te uiten over het gebrek aan aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. “Ondanks dat de Nederlandse politiek de laatste tijd over klimaatverandering heeft gesproken, maken we ons zorgen dat er weinig aandacht is voor de impact die klimaatverandering zal hebben op het Caribisch deel van het Koninkrijk, terwijl duidelijk is dat degenen die in het Caribisch gebied wonen vooroplopen in de klimaatcrises”, aldus de DCNA-directeur.

Extreme weersomstandigheden
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), een werkgroep over Klimaatverandering van de Verenigde Naties (VN), heeft voorspeld dat voor het Caribisch gebied een stijging van de luchttemperatuur met 1,4 graden zal leiden tot een afname van de regenval met 5 tot 6 procent, een toename van de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, waaronder een toename van 66 procent van de orkaanintensiteit; en een stijging van de zeespiegel van 0,5 tot 0,6 meter als gevolg van thermische uitzetting van water en gletsjersmelt.

Volgens recente gegevens zijn de gemiddelde temperaturen in Caribisch Nederland de afgelopen veertig jaar al sterk gestegen

Deze voorspellingen van klimaatverandering zijn vooral zorgwekkend in de context van een al zichtbare opwarmingstrend. DCNA: “Volgens recente gegevens zijn de gemiddelde temperaturen in Caribisch Nederland de afgelopen veertig jaar sterk gestegen. Op Curaçao bleek uit onderzoek van de Meteorologische Afdeling dat het eiland de afgelopen decennia steeds meer warme dagen en minder koelere nachten heeft gekend.”

Tropische orkanen
Aangezien de eilanden van Caribisch Nederland twee geografisch verschillende groepen vormen, gescheiden door meer dan 900 km open water, wordt verwacht dat klimaatverandering deze twee eilandengroepen niet op dezelfde manier zal beïnvloeden. Aruba, Bonaire en Curaçao liggen in de zuidelijke Cariben, een gebied dat naar verwachting warmer en droger zal worden, met langere seizoensgebonden droge perioden. Saba, St. Eustatius en St. Maarten, die zich in het noordoosten van de Caraïben en dus binnen de Caribische orkaangordel bevinden, zullen naar verwachting vaker en gewelddadiger tropische orkanen ervaren.

Toename van stormen en orkanen kunnen ertoe leiden dat toeristen de bestemming als onveilig ervaren

Toerisme
De economie van de Nederlands Caribische eilanden is grotendeels afhankelijk van het toerisme en de verwachting is dat deze op zich staande economische pijler ook drastisch zal worden beïnvloed: “Toename van stormen en orkanen kunnen ertoe leiden dat toeristen de bestemming als onveilig ervaren; stranderosie en koraalverbleking kunnen een negatieve invloed hebben op de perceptie van de aantrekkelijkheid van de bestemming. Verder is er een verhoogd risico zijn op schade aan verblijflocaties aan kustplaatsen door hevige orkanen en andere stormen en op schade aan toeristische attracties”, aldus DCNA.