Foto: Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK – “De wet voor speciaal onderwijs is een stip aan de horizon”, zegt Maritsa Selberie. Ze is beleidsmedewerker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op Bonaire. De hoop is gericht op het realiseren van specialistische voorzieningen.

“Momenteel is er nog geen dekking voor specialistische voorzieningen, maar ik zal mij inspannen om dit alsnog mogelijk te maken in 2021”, schrijft minister Slob in een de kamerbrief van 3 juli 2020. Tot op heden is er nog niets veranderd.

Inclusief onderwijs
Silenne, moeder van twee kinderen met autisme, stapte naar de media nadat een basisschool op de eerste schooldag haar kinderen weigerde toe te laten. Dit zorgde voor veel commotie op het eiland en op de sociale media kwamen meerdere ouders naar voren met soortgelijke ervaringen. “Het was hartverscheurend om mijn kinderen uit te leggen dat ze op die school niet gewenst zijn”, zegt ze.

In de huidige wet staat dat er op het eiland inclusief onderwijs wordt gegeven. Hierdoor kregen haar kinderen een plek op een reguliere school, maar hier kunnen ze niet de juiste zorg aanbieden.

Door de reacties op de sociale media ontstaat een beeld dat er veel kinderen thuis zitten. Vooral kinderen met complexe gedragsproblemen, meervoudige handicaps en autisme zouden geen onderwijs volgen.

‘Bijna alle leerlingen in beeld bij de leerplichtambtenaar’
Gedeputeerde Nina Den Heyer weerlegt dit. “Er wordt geïnsinueerd dat de problematiek groot is, maar dit klopt niet”, zegt ze. Volgens haar is er een onderzoek verricht en op Bonaire zijn totaal 90 kinderen die onder de hierboven beschreven groep vallen. En de meesten zitten op school. “Bijna alle kinderen die leerplichtig zijn, zijn in beeld bij de leerplichtambtenaar.”

Voordat er een school voor speciaal onderwijs op het eiland realiteit wordt zijn er bepaalde stappen die ondernomen moeten worden. “Nadat de financiën geregeld zijn moeten we rekening houden met aanbestedingen om tot een schoolgebouw te komen”, zegt Den Heyer. Dit hele proces zal meer dan drie jaar in beslag nemen.

“Heel belangrijk in dit proces is het aantrekken van het juiste personeel. Het is moeilijk om op het eiland leraren met een master in speciaal onderwijs te vinden. We moeten lokale docenten hiervoor gaan vormen. Dit kost tijd en geld”, vult Nolly Oleana aan. Hij is diensthoofd van OCW.

Een optie zou zijn dat alle scholen een speciale groep kinderen opneemt. Zo zou elke basisschool een eigen specialisatie kunnen hebben van zorgkinderen. Volgens Den Heyer is dit niet makkelijk: “Veel scholen kampen op dit moment met wachtlijsten en een tekort aan leerkrachten”, zegt ze.

Om ervoor te zorgen dat de specialistische voorzieningen aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerlingen, heeft minister Slob projectleiders aan laten stellen die een plan moeten opstellen waarbij zij ingaan op welke voorzieningen er nodig zijn.

‘De Rijksoverheid moet de speciale school bekostigen’
– schooldirecteur Vera Dohmen

De school ‘Het Koraal’ kan de oplossing zijn. Een particuliere school die zich richt op kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. “Ik heb ons verhaal gepresenteerd aan OCW”, zegt de oprichter Vera Dohmen. Zij vindt dat de school door de Rijksoverheid bekostigd wordt.

Volgens Den Heyer is dit niet zo simpel. “Om bekostigd te worden moet een school aan enkele voorwaarden voldoen. Zoals ministens 200 leerlingen hebben en een passend gebouw. Alle particuliere scholen hebben hetzelfde pad bewandeld, we gaan niemand voortrekken.”

Jeugdzorg

Nolly Oleana benadrukt dat ondanks dat er nog geen speciaal onderwijs op het eiland bestaat, het onderwijs in zijn geheel beter is geworden. “De kwaliteit en randvoorwaarden zijn verbeterd”, zo zegt hij. “De grootste uitdaging op het eiland is zorgen dat onderwijs en jeugdzorg gaan samenwerken.”