Foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – De hoeveelheid leerlingen met spraakproblemen loopt ernstig op en vraagt om grondig onderzoek. Dat zegt Aiva Martina, directrice van de Myrna Dovaleschool. De openbare school voor dove kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen, heeft een lange wachtlijst. Voor het komende schooljaar is er geen plaats voor veel van deze leerlingen.

In 1966 is het onderwijs aan doven op Curaçao gestart. In 1994 was het aantal dove kinderen gedaald en werd de school uitgebreid met LOM-onderwijs (kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden). In 2009 kwamen daar leerlingen met alleen taalproblemen bij. Ondertussen zitten er slechts zeven dove kinderen op de school. Martina pleit voor een onderzoek naar mogelijke oorzaken van het steeds stijgende aantal kinderen met spraak- en taalproblemen, om het probleem structueel aan te kunnen pakken.

Directrice Aiva Martina. Foto: Dulce Koopman

Leerlingen die in aanmerking komen voor het speciale onderwijs op de Myrna Dovaleschool, moeten een psychologische test doen, aan een observatiedag bij de afdeling logopedie deelnemen en een toets afleggen. Ook wordt hun gedrag geobserveerd. Na afloop van het funderend onderwijs, blijven de kinderen die nog spraak- en taalproblemen hebben op de school. Ze vervolgen het onderwijs op LOM-niveau. De overige leerlingen nemen de efo-toets af, om vervolgens naar het VSBO of het AGO te gaan.

Hoog niveau
Myrna Dovale (87), oud-docente aan de school die haar naam draagt, is blij met de manier waarop de school zich heeft ontwikkeld. Nadat ze in 1990 met pensioen ging, bleef ze betrokken bij de school. Volgens Dovale heeft de school constant een hoog onderwijsniveau behouden.

Myrna Dovale. Foto: Dulce Koopman

“Vroeger hielden de ouders deze kinderen thuis”, zegt de oud-docent over de oplopende wachtlijst bij de school. “Maar dat is veranderd. Nu is men gewend om kinderen met een gehoorapparaat te zien. De gemeenschap begint te beseffen dat deze kinderen ook deel uitmaken van onze gemeenschap”, aldus Dovale.