Foto: Echtpaar Melony en Paul Croes (l). Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Voor de corrupte ex-minister Paul Croes ‘is geen plaats meer’, zegt het hof, om de Arubaanse overheid te dienen nu hij het vertrouwen ‘zo sterk heeft beschaamd’ als minister. Hij moet drie jaar de cel in.

Dat is een jaar minder dan de rechtbank eerder oplegde, waartegen Croes in beroep ging. Een aantal strafbare feiten vond het hof namelijk onvoldoende bewezen. Maar de meest ernstige misdrijven wel, zoals het vragen en aannemen van steekpenningen; ambtsmisbruik voor eigen gewin; deelnemen aan een criminele organisatie, witwassen en verduistering.

Beraden over vervolgstappen
Na het vonnis laat Croes weten ‘teleurgesteld te zijn’ omdat hij vindt dat het hof niet genoeg rekening heeft gehouden met onder andere de ‘onmenselijke omstandigheden waarin hij is vastgehouden’. Of hij zich bij het vonnis neerlegt, is niet duidelijk. Croes antwoordt tegen de lokale pers dat hij zich gaat beraden samen met zijn advocaat over ‘vervolgstappen’.

Het openbaar ministerie noemt de straf – ondanks dat deze 1 jaar lager uitviel dan eis- en de motivering van het hof ‘begrijpelijk en redelijk’.

Croes was minister voor arbeid, jeugd en sociale zaken in het kabinet Eman II in 2013 tot en met 2017. Hij sjoemelde niet alleen met het afgeven van werkvergunningen aan arbeidsimmigranten. Toen de politie bij thuis inviel, bleek de familie ook een Venezolaans kindermeisje illegaal in dienst te hebben. Daar is ook zijn vrouw voor veroordeeld.

Wat volgens het hof ‘tekent dat de verdachte geen enkel besef heeft welke normen en verantwoordelijkheid gepaard gaan met het aan hem toevertrouwde ministerschap’.

Een groot aantal bedrijven op Aruba heeft de minister omgekocht, om zo buitenlandse arbeidskrachten in dienst te kunnen nemen. Terwijl het beleid van de overheid al jaren is om voorrang te geven aan lokale werknemers en zo de arbeidsmigratie te beperken.

Het hof acht ook bewezen dat de Arubaanse bestuurder zelf (kleine) ondernemers rechtstreeks of door een tussenpersoon onder druk heeft gezet. Die hebben daardoor winkelgoederen en geld afgestaan, zonder dat Croes daarvoor betaalde.

Meerdere corruptiezaken
Naast de celstraf mag Croes acht jaar lang geen politieke functie bekleden noch deelnemen aan verkiezingen. Zijn voormalige collega in het kabinet Eman, Benny Sevinger, wordt ook verdacht van corruptie, namelijk gesjoemel met overheidsterreinen. Het OM is ook bezig met het onderzoek naar corruptie van een andere voormalige minister, Otmar Oduber, uit het vorige kabinet Wever-Croes I.