Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Op Curaçao is een training van start gegaan die zich speciaal richt op de daders van relationeel en huiselijk geweld. Daar is volgens Viandrelica Narcisio, procesmanager binnen het Veiligheidshuis, duidelijk behoefte aan: “Je merkt dat voor de dader eigenlijk alleen maar de justitieketen wacht en strafmaatregelen. Maar ook de dader heeft problemen.”

In 2020 zijn zo’n 150 casussen van relationeel geweld aangemeld bij Slachtofferhulp. In werkelijkheid ligt het aantal volgens Narcisio nog veel hoger. Het is volgens de procesmanager belangrijk dat de dader los van straf ook zorg krijgt om herhaling tegen te gaan.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

“We zijn gaan kijken hoe onze buurlanden omgaan met daders van relationeel geweld. Met name Bonaire, maar we kijken ook naar Nederland en hoe zij invulling geven aan de gedragsinterventie, specifiek voor daders.” Deze training is georganiseerd door Veiligheidshuis Curaçao dat onderdeel is van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC).

Tot op heden heeft Curaçao jarenlang alleen aandacht besteed aan slachtoffers. “Er is een stichting Slachtofferhulp op Curaçao, er is voldoende shelter en er is voldoende training voor het slachtoffer”, zegt Narcisio.

Caribische context
Daarentegen wordt op Bonaire al tien jaar de training ‘Solo kas Sigur’ (veilig thuis) gegeven aan daders van relationeel en huiselijk geweld. “Met Solo kas Sigur is al een vertaalslag gemaakt naar de Caribische context. Daarom hebben we besloten om de training naar Curaçao te halen”, aldus Narcisio.

De Bonairiaanse trainer Desiree Frans van reclassering Bonaire en Kristie Smitz van de reclassering Nederland Oost en landelijk projectcoördinator huiselijk geweld zijn uitgenodigd om de training op Curaçao aan lokale hulpverleners te geven. Zij hebben de afgelopen weken negen deelnemers opgeleid om uiteindelijk de gedragsinterventie te kunnen implementeren binnen hun eigen organisaties.

Veiligheidshuis
Sinds 2014 tot en met 2018 heeft Veiligheidshuis zich voornamelijk beziggehouden met twee thema’s. Het eerste is het risicojeugd overleg, dat zijn jongeren die risico lopen op criminele gedragingen of om te vallen in de justitiële keten. De tweede is het justitiële casus overleg van ‘first offenders’, dat zijn de jongeren die al een strafbaar feit hebben gepleegd.

Het Veiligheidshuis is begonnen sinds 2014 en valt onder het ministerie van Justitie. Het Veiligheidshuis staat voor de brug tussen zorg en straf. Er wordt samen gewerkt met 38 instanties, waarmee ook samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten.

“We zien dat er nog te veel huizen zijn, waar relationeel geweld regelmatig de boventoon voert” – Viandrelica Narcisio, procesmanager Veiligheidshuis

Narcisio: “Gezien de casussen bij ons aangemeld worden, hebben wij voldoende data-informatie beschikbaar. We zien in deze data iedere keer dezelfde problematiek terugkomen. En dat is relationeel geweld. We zien dat er nog te veel huizen zijn, waar relationeel geweld regelmatig de boventoon voert.”

Huiselijk geweld
Zodoende heeft het Veiligheidshuis besloten om met dit thema aan de slag te gaan. “In 2020 zijn we begonnen met een pilot waarin we structureel mensen bij elkaar roepen van verschillende organisaties om een plan te bedenken voor het beperken van huiselijk geweld.” Alle organisaties hebben één deelnemer uitgekozen om de training te kunnen volgen.

“We zijn benieuwd. Nu gaat het harde werken beginnen. Nu gaan we de zaken met een heel ander perspectief bekijken, omdat wij nu voldoende middelen hebben, maar ook bagage hebben gekregen om de dader interventie naar behoren in te vullen”, aldus Narcisio.