Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – Hoewel staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blij is met de nieuwe ontwikkelingen op Bonaire, zijn er volgens Blokhuis nog wel uitdagingen. Dat zegt hij tijdens een werkbezoek aan Bonaire. De grootste is er een op het gebied van huisvesting.

“Voor vrouwen uit de vrouwenopvang en jongeren die begeleid wonen, moet er een volgende stap komen. Er moet voor hen goede huisvesting geregeld kunnen worden.”

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

In 2018 zei Blokhuis naar aanleiding van een bezoek aan Bonaire dat de zorg voor ouderen, gehandicapten en jonge vrouwen uitgebreid moest worden. “Ik werd blij toen ik de nieuwe ontwikkelingen zag’’, vertelt Blokhuis. Zo is er bij Cocari, de dagopvang voor ouderen, naast een extra opvang dag, ook respijtzorg geregeld. “Daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen.’’

Uitdaging: een vervolg op de zorg
In 2019 is de vrouwenopvang Refugio Tabitha gerealiseerd. “Hard nodig. In alle gemeenten in Nederland komt huiselijk geweld voor, dus ook op Bonaire”, aldus Blokhuis. Een uitdaging is volgens Blokhuis nog wel het realiseren van huisvesting. “Goede begeleiding is er, maar je wilt niet dat die vrouwen daar altijd blijven wonen.’’

Ook wordt gewerkt aan het kunnen geven van een huisverbod aan de pleger van geweld. “Zodat het slachtoffer gewoon thuis kan blijven wonen met de kinderen.’’

Daarnaast hebben jongeren die begeleid wonen volgens Blokhuis te maken met hetzelfde probleem op het gebied van huisvesting. “Een van de jongeren vertelde mij dat hij na het begeleid wonen niet meer bij zijn familie wil wonen, maar het liefst zelfstandig. Ik ben heel trots dat het begeleid wonen er nu is, maar het is wel zuur als we alleen dat aanbieden en niet de volgende stap.’’

Het OLB heeft gezegd concrete plannen te hebben voor het realiseren van een paar honderd extra woningen, onder meer voor kwetsbare groepen.

Preventieakkoord gezondheid
In 2018 zei Blokhuis dat de BES-eilanden ook betrokken zouden worden bij het nationale preventieakkoord van het kabinet voor het terugdringen van roken, alcoholgebruik, overgewicht en suikerinname. Op de vraag hoe dat loopt, zegt hij: “Wij hebben daarin een heel fors geïnvesteerd en dat loopt behoorlijk goed. We zien dat het overgewicht afneemt en dat minder mensen roken en aan de drugs zitten.’’

Veel overleg over medische uitzendingen
Onlangs heeft de Nationale Ombudsman een klacht over het ZVK behandeld in het kader van een medische uitzending naar Nederland. Enkele jaren geleden lag het ZVK vaker onder vuur over dingen die niet goed gingen op dat gebied. Blokhuis wil niet in gaan op individuele klachten, maar wilt in het algemeen wel zeggen ‘dat er serieus naar wordt gekeken en dat de eilanden ontzettend veel overleg hebben’.

Blokhuis ziet het liefst dat er binnen het Koninkrijk zoveel mogelijk zorg wordt aangeboden. “Maar daar moeten we ook voor organiseren dat de eilanden bijvoorbeeld zeggen, ieder zijn eigen specialisme, en niet allemaal alles, daar is de schaal niet voldoende voor.’’