Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire gaat een onderzoek instellen naar de lange wachttijden waar patiënten mee kampen die uitgezonden worden naar Colombia voor medische behandelingen. Dat zegt directeur Nico de Jong naar aanleiding van de vele klachten over de dienstverlening van de Colombiaanse zorgverzekeraar Coomeva.

De Jong heeft gehoord van de klachten, maar ze komen niet formeel binnen bij het ZVK. “We hebben een keurige klachtenprocedure en je krijgt altijd schriftelijk antwoord. We willen Bonairianen graag horen over de uitzendingen om dat te kunnen verbeteren. Maar ze brengen die klachten niet bij ons.”

Het ZVK kantoor op Bonaire

Het ZVK kantoor op Bonaire / foto: Belkis Osepa

Een veel gehoorde klacht is dat patiënten naar Colombia afreizen, maar dan moeten ze daar nog minimaal een week wachten op de afspraak met een specialist, terwijl toch van tevoren bekend is dat de patiënt uitgezonden wordt. De Jong: “We weten dat niet zeker. Wel weten we dat sommige patiënten dat zeggen. Als blijkt dat in de helft van de gevallen mensen lang moeten wachten op een afspraak, moeten we daar iets aan gaan doen. Want het kost geld dat we aan andere dingen kunnen besteden.”

Onderzoeken
Vooral de zorgverzekeraar in Colombia, Coomeva, is mikpunt van kritiek. Zowel in de communicatie als organisatorisch schiet die maatschappij tekort. Hoe langer een patiënt en de begeleider in Colombia blijft, hoe hoger de zorgkosten worden.

De Jong kan vooralsnog geen oplossingen aangeven voor de problemen tijdens de medische uitzendingen en de dienstverlening van Coomeva. “We gaan de zaak eerst onderzoeken, analyseren en dan oplossingen bedenken. Daarom pleit ik ervoor om de klachtenbij ons te melden”, aldus De Jong.

Het Zorgverzekeringkantoor is zelf ook doelwit van kritiek op Bonaire. De Jong steekt de hand in eigen boezem. “Niet alles gaat, zoals het zou moeten gaan. We hebben daar tijd voor nodig. Ik vind zelf dat we patiënten beter moeten inlichten voor ze op pad gaan.” Het ZVK is bezig met de ontwikkeling van een informatiepakket over medische uitzendingen.

Door: Belkis Osepa