Foto: Pixabay

PHILIPSBURG – De Sint-Maartense stichting Pro Soualiga Foundation heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat verloren. De stichting vocht de Caribische hervormingsentiteit (CHE) aan, wat een vereiste is van Nederland voor Sint-Maarten om geld te kunnen lenen.

Met de CHE, heeft Den Haag invloed op hoe het geleende geld uitgegeven wordt. Renate Brison, secretaris van de stichting, noemt de CHE een inbreuk op de autonomie van Sint-Maarten. “De voorwaarden die Nederland stelt aan de lening zijn daarom onrechtmatig”, zegt Brison.

Sint-Maarten heeft door de coronacrisis hard geld nodig, maar ook de regering gaat niet akkoord met de voorwaarden die Nederland stelt aan de lening. Ondertussen heeft de regering in Philipsburg geprobeerd via een obligatielening geld te lenen: 75 miljoen gulden tegen 5 procent rente.

Kort geding afgewezen
Volgens de uitspraak kan de stichting, die los van de Sint-Maartense regering het kort geding aanspande, de urgentie voor hun zaak niet aantonen. Ook het vermogen van het Gerecht in Eerste Aanleg om de Nederlandse staat te verbieden het wetsontwerp voor de CHE door te laten gaan, is een reden voor het afwijzen van het kort geding.

Nathaniel Arrindel moet noodgedwongen uitwijken naar de Franse kant van Sint-Maarten

Staatskas Sint-Maarten bijna leeg

De zorgen onder Sint-Maartenaren lopen op. Zonder werk ben je op Sint-Maarten aangewezen op een uitkering van ongeveer 550 gulden. Dat is een derde van het minimumloon. Lees de verhalen van Sint-Maartenaren.

De stichting wil de voorwaarden van de Nederlandse coronahulp nu via de Verenigde Naties aan te vechten. “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Nederlandse staat weigert de ontwikkeling en voortgang van de Nederlandse eilanden in het Koninkrijk te garanderen. Onder andere door middel van controleorganen zoals de CHE”, zegt Brison.

Geldigheid Statuut
Een andere zaak – volgens Brison de ‘hoofdzaak’- over de geldigheid van het Koninkrijk Statuut, loopt nog bij rechtbank. Het Statuut zou volgens Brison niet in overeenstemming zijn met het recht op zelfbeschikking van voormalige koloniën, zoals verklaard door de Verenigde Naties in 1955.

De stichting wil samen met de regeringen van Aruba en Curaçao een ‘bewustmakingscampagne over de inbreuk om autonomie van de eilanden’ opzetten.

Meer over deze zaak

Deze zaak betekent meer dan alleen een vuist tegen de CHE. De stichting is voorvechter van het zelfbeschikkingsrecht en een voorstander van verdere dekolonisatie door Nederland. Lees meer hier.