Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – “Ik weet niet wat er in de twee weken dat de scholen langer dichtblijven, gaat gebeuren. Dus of ik wel online les ga krijgen. En als ik geen les krijg, hoe gaan ze de achterstand inhalen?”, zegt vwo-leerling Ethan Croeze.

Arubaanse kinderen zouden op 20 augustus weer naar school mogen, maar dat is met twee weken uitgesteld. De tweede coronagolf treft het eiland vele malen harder dan de eerste golf, met inmiddels 924 actieve besmettingen van wie achttien in het ziekenhuis liggen.

Leerlingen als Ethan, maar ook ouders en docenten zeggen de nieuwe maatregel te begrijpen. Maar vragen zich bezorgd af: hoe verder?

“Zonder gezondheid heb je inderdaad niets, geen studie, geen toekomst”, zegt Gerald Jonkhout, vader van twee schoolgaande tieners begrijpend. “Maar hoe worden de achterstanden opgevangen, hoe motiveer je je kinderen als ze zolang geen onderwijs krijgen.”

Jonkhout zegt dat tijdens de eerste coronagolf zijn kinderen amper les kregen of begeleiding. “De meeste leraren deden weinig of niets. Als ouder wil ik graag betrokken zijn, maar kom dan met initiatieven. De docenten zijn meer begaan met zichzelf en op te komen voor hun rechten. Terwijl de kinderen in de steek worden gelaten, vind ik.”

‘De kinderen worden in de steek gelaten’ – Gerald Jonkhout, vader van twee tieners

Digitaal onderwijs zou de oplossing zijn, zo stelde de Arubaanse onderwijsminister Rudy Lampe aanvankelijk. “Het onderwijs kan niet zo blijven na de coronacrisis. Het moet gedigitaliseerd en gepersonaliseerd”, aldus de minister in april.

Maar nu zegt Glenda Hernandez – zij is als directeur sociale zaken door het crisisteam van de overheid voor onderwijszaken naar voren geschoven – dat niet alle scholen digitaal les kunnen gaan geven. “Want onze digitale infrastructuur kan dat niet aan en loopt dan vast.”

Daarbij gaat het crisisteam nu pas kijken naar oplossingen voor de gevolgen van de langere schoolsluiting. “We gaan met de vakbonden, schoolbesturen en ouders praten om te kijken wat de aandachtspunten zijn. En dan met een voorstel komen”, zegt Hernandez over in het bijzonder de gevolgen voor de examenklassen die in oktober al hun eerste schoolexamens hebben.

Geen noodplannen
“Nee, er zijn nog altijd geen plannen van aanpak. Wat als straks over twee weken de scholen nog langer dicht moeten blijven? We moeten voor elk noodscenario een plan hebben. En een budget ervoor. Bij een calamiteit hoort een budget”, zegt Josephine Albertus van lerarenbond Simar.

De bond heeft sinds vorige week een meldlijn en heeft al tientallen klachten binnen van bezorgde leraren. “Er zijn publieke scholen die het schooljaar zijn begonnen met 50 procent minder budget. Leraren wordt gezegd dat ze zelf moeten betalen voor hun mondkapjes en handgels.”

‘Leraren moeten zelf betalen voor mondkapjes en handgels’- Josephine Albertus, vakbond Simar

Dus al zouden de scholen eerder opengaan, dan waren velen er toch niet klaar voor, volgens de vakbond. “Wasbakken die nog niet zijn gerepareerd, te kleine lokalen waar sociale afstand niet kan”, vertelt Albertus. Het zijn zaken die de bond ook al in mei aankaartte.

“De regering moet beter plannen en workshops geven aan alle scholen. Dat is de fout die bij de eerste golf is gemaakt, zo van: jullie docenten, figure it out met online scholing. Maar we zijn nog niet te laat en dit kan in deze twee extra weken nog gebeuren”, aldus een mavo-docent die anoniem wil blijven.