Foto: Marcia Lopez

ORANJESTAD – “Het onderwijs kan niet zo blijven na de coronacrisis. Het moet gedigitaliseerd en gepersonaliseerd”, vindt de Arubaanse onderwijsminister Rudy Lampe. Maar het blijkt nog een behoorlijke inhaalslag omdat het eiland voor de crisis nog maar net met pilotprojecten was begonnen.


door Sharina Henriquez

Toen op vrijdag 13 maart de scholen van de overheid dicht moesten, ging scheikundeleraar Marcia Lopez direct aan de slag met allerlei programma’s om les op afstand te kunnen geven. Ze betaalde ook om upgrades te kunnen krijgen.

“Niks moest of was direct verplicht van school. Maar allerlei docenten begonnen natuurlijk zelf initiatieven te nemen. Ikzelf heb een beetje geluk bij ongeluk: drie jaar geleden toen ik mijn schouderspier had gescheurd, ben ik al mijn lessen gaan digitaliseren. En dan is het nu makkelijker om online les te geven.”

Lopez zegt dat het online lesgeven moeizaam gaat. Zowel voor de leraren als leerlingen. “Het is veel vermoeiender dan voor de klas staan. Ik krijg best wel last van mijn nek. De meeste leerlingen hebben verder alleen hun telefoon om de lessen te volgen en dat is niet ideaal. Ook heb ik examenleerlingen die geen wifi hebben, dus helemaal geen online les kunnen volgen.”


Leerlingen vertellen hoe het is om online les te volgen

Lerarenbond Simar zegt klachten te krijgen van docenten die door schoolbesturen onder druk worden gezet om online les te geven. “Er wordt zelfs gedreigd met korting op hun salaris als ze het niet doen. Maar niet alle docenten zijn uitgerust om online les te kunnen geven.”

‘Er wordt zelfs gedreigd met korting op salaris als docenten geen online les geven’-lerarenbond Simar

Directie Onderwijs is begin april een enquête gestart onder scholen om een beter beeld te krijgen van hoe het afstandsonderwijs in de praktijk gaat. “Dus waar de gebreken zijn en waar ondersteuning nodig is”, legt John Hessen, inspecteur-generaal onderwijs, uit.

De deadline was 6 april en werd verlengd tot 14 april. Vandaag blijkt echter dat nog steeds niet alle schoolbesturen de vragenlijst hebben teruggestuurd. “Dus het beeld is nog niet compleet”, aldus Hessen.

Dus vragen als hoeveel kinderen sinds 13 maart geen les hebben kunnen krijgen, kan de overheid nog niet beantwoorden. De sluiting van de scholen vanwege corona is verlengd tot 11 mei. De schoolexamens die 4 mei beginnen, gaan door en mogen wel op school gegeven worden.

“Afgesproken is om dit zoveel mogelijk online te doen”, zegt onderwijsminister Lampe. “Mocht dat niet kunnen, dan kan deze op school afgenomen worden. Maar wel met voorzorgsmaatregelen als sociale afstand.”