Foto: Korps Politie Aruba

ORANJESTAD/HILVERSUM – Caribisch Netwerk-correspondent Sharina Henriquez heeft aangifte gedaan vanwege een onterechte arrestatie en de daardoor geleden imagoschade. Henriquez werd op 22 maart gearresteerd toen zij haar werk deed als journalist buiten de avondklok, die de regering Aruba had ingesteld tijdens de coronacrisis.

Volgens Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), moet Nederland zich stelliger opstellen om de persvrijheid en onafhankelijke pers op de eilanden te waarborgen. “De autonome status van Aruba en de andere eilanden Curaçao en Sint-Maarten, moeten niet gebruikt worden als een excuus om schendingen van persvrijheid niet aan te pakken.”

De Nederlandse minister voor Media, Arie Slob, laat in een reactie aan Caribisch Netwerk weten dat hij geen aanleiding ziet voor een Koninkrijksbreed mediabeleid.

Verbijstering in Den Haag
In Den Haag werd er verbijsterd gereageerd op de arrestatie en er werden Kamervragen gesteld. Minister Slob blijft erbij dat Mediabeleid een eigen verantwoordelijkheid is van de landen binnen het Koninkrijk. “Daarin treden kan het Koninkrijk alleen als de waarborgfunctie als de normale democratische en rechtsstatelijke processen in een land niet adequaat functioneren”, aldus Slob. “Daar is nu geen aanleiding voor.” De avondklok op Aruba is inmiddels opgeheven.

Volgens Franscisco is het de taak van Nederland als ex-kolonisator om de jonge democratieën van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten te ondersteunen met  onafhankelijke media en persvrijheid.

Arrestatie Henriquez
Henriquez werd op 22 maart in de boeien geslagen en moest drie uur in de cel zitten. Voor het schenden van de avondklok moet ze een boete van 1000 Arubaanse florin (ongeveer 500 euro) betalen. Henriquez had werkbrieven van Caribisch Netwerk bij zich op het moment van de arrestatie, maar die werden door de politie niet erkend.

Als reactie op de arrestatie heeft de NVJ de Arubaanse regering op de vingers getikt. Ook Reporters without Borders riep de Arubaanse autoriteiten op de zaak te laten vallen. De zaak is inmiddels geseponeerd. Henriquez zet haar aangifte door, ze vertelt waarom:

Sharina Henriquez over haar aangifte

Download de audio hier
.

Pavol Szalai van Reporters without Borders, afdeling Europese Unie: “Sharina deed haar werk. Het coronavirus moet niet misbruikt worden om het werk van journalisten in te perken. Journalisten die al onder moeilijke omstandigheden moeten werken in het Caribische deel van Nederland.” De NVJ probeert de Arubaanse journalisten bij te staan en stelde noodperskaarten beschikbaar.

Persvrijheid al jaren onder druk
De persvrijheid en onafhankelijke pers staat al jaren onder druk in het Caribische deel van het Koninkrijk. In 2013 schreef Transparancy International in een rapport dat journalisten over het algemeen een laag salaris verdienen. Mediabedrijven zijn voor een inkomsten afhankelijk van de advertentiemarkt en private financiers, waardoor ze af en toe sterk beïnvloed worden. Volgens Transparancy International zijn er weinig of geen randvoorwaarden om de integriteit van de media werknemers veilig te stellen.

Ook Unesco kwam in 2014 met een rapport waarin staat dat op papier volledige persvrijheid heerst maar er is verder weinig modern wettelijk kader waarin journalisten veilig kunnen werken.

Tijdens de coronacrisis zijn er op Aruba en Curaçao persconferenties waarbij maar één vraag mocht worden gesteld of vragen overgeslagen werden. Klachten van de regering daarover, zorgde er zelfs voor dat een journalist op Curaçao werd geschorst door zijn opdrachtgever. De schorsing is inmiddels teruggedraaid.

Bijna geen pers op Bovenwindse eilanden
Op de Bovenwindse eilanden (Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius) is door de nasleep van orkaan Irma in 2017 maar één krant over, die gemaakt wordt op Sint-Maarten. Door de coronacrisis heeft deze krant het nu extra zwaar. Er is geen publieke omroep op de eilanden.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn gemeentes van Nederland. De mediasector van de eilanden valt dus onder verantwoordelijkheid van Den Haag. Echter hebben deze eilanden weinig tot geen eigen mediaoutlets en zijn hiervoor grotendeels afhankelijk van de media op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De OCW-afdeling van de Rijksdienst Caribisch Nederland voert volgens minister Slob gesprekken over de versterking van de journalistieke sector op deze drie eilanden.