Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Aruba, Curaçao en Sint-Maarten moeten onderling nauwer samenwerken en ook met Nederland om infectieziekten beter te kunnen bestrijden. Want ‘de capaciteit van de bestrijding is structureel onvoldoende op orde en kwetsbaar door de schaalgrootte van deze landen’.

Dat maakt de huidige coronacrisis opnieuw duidelijk, volgens Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “We dringen bij de landen overigens al veel langer op aan om de capaciteit van de infectieziektebestrijding te vergroten. Helaas heeft dat buiten dergelijke crisis om, vaak weinig politieke aandacht en prioriteit.”

Waarom pakken de eilanden corona verschillend aan?
Het RIVM adviseert de eilanden bij de aanpak van de coronabestrijding. Dat gebeurt volgens hen op ‘dezelfde wijze en met dezelfde overwegingen’. Maar Aruba, Curaçao en Sint-Maarten bepalen vervolgens zelf wat ze met dit advies doen. “Bij dit beleid spelen naast wetenschappelijke overwegingen, ook politieke argumenten en besluitvorming een rol.” Vooral de politieke argumenten en besluiten kunnen een rol spelen bij de verschillen in aanpak van de eilanden, aldus RIVM.

Op Aruba worden veel meer mensen getest dan op Curaçao. Sint-Maarten week af omdat er geen testcapaciteit was op het eiland aan het begin van de crisis. Ook verschillen de maatregelen die de lokale regeringen nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo sloot Sint-Maarten al snel de grens met Amerika waar de meeste toeristen naar het eiland vandaan komen. Aruba sloot in navolging van Curaçao de grens met Europa, maar niet met Amerika terwijl daar ook haar meeste toeristen vandaan komen. De eerste besmettingsgevallen op het eiland kwamen vervolgens uit Amerika. Aruba kwam daarna wel als eerste van de eilanden met de serie maatregelen om mensen te dwingen vooral binnen te blijven, zoals de avondklok en overdag shelter-in-place.

Waarom heeft het ene eiland meer gevallen en het andere meer doden?

De officiële cijfers van de eilanden laten nog steeds grote verschillen zien. Aruba is koploper met 101 gevallen. Sint-Maarten heeft 76 gevallen en Curaçao 16 positieve gevallen. Maar Sint-Maarten heeft het meeste aantal doden (15), gevolgd door Aruba met drie doden en Curaçao één coronadode tot nu toe.

Een verklaring voor deze verschillen is er nog niet. Volgens RIVM is het achterhalen en bestrijden van epidemieën als corona een complexe zaak. Waarbij een deel van de ontwikkelingen ook ‘afhankelijk is van toeval en soms pech’.

Waarom krijgt Sint-Maarten extra hulp?

Het eiland met de meeste coronadoden (Sint-Maarten) in het Nederlands-Caribisch gebied heeft extra hulp van Nederland. Dit omdat het eiland van alle eilanden de minste capaciteit heeft, zegt RIVM, om de crisis ‘verantwoord’ te kunnen bestrijden.

“Sint-Maarten is een complexe situatie met twee landen op één eiland. Dit maakt ook internationale afstemming noodzakelijk.” Door de snelle verspreiding van de corona-epidemie daar heeft Nederland dan ook personeel gestuurd om te helpen.