Foto: regering Aruba

ORANJESTAD – Het is de Arubaanse regering niet gelukt om de begroting van 2020 op 1 september bij het parlement in te dienen. Hoewel de grondwet dit voorschrijft en daarmee de regering  deze dus overtreedt, vindt premier Evelyn Wever-Croes niet dat je kan spreken van schending van integriteit.

“Ik heb al vaker aangegeven dat we integriteit niet zomaar op alles kunnen toepassen. Als het licht hier uitvalt of de zon een minuut later opkomt, betekent dat ook niet dat we de integriteit hebben geschonden.”

Het kabinet heeft integriteit als één van zijn beleidsprioriteiten en de premier is de trekker hiervan. Vorig jaar is ook een speciaal bureau hiertoe opgericht. Maar Wever-Croes is het nu niet mee eens dat het te laat indienen van de begroting met integriteit te maken heeft. “Er zijn valide redenen hiervoor. Bij integriteitskwesties gaat het om kwader trouw, gebrek aan transparantie en dat is nu niet aan de orde.”

Wat doet het Arubaanse parlement?

Het Arubaanse parlement stemde in juni voor een wetswijziging zodat het financieel toezicht weer bij hen komt en niet meer bij de Rijksministerraad/CAft. Gaan zij nu strenger optreden tegen haar eigen regering nu deze de begroting niet op tijd klaar heeft? Parlementsvoorzitter Ady Thijsen reageerde al eerder hierop.

Volgens de premier is het sluiten van deze begroting ‘ingewikkelder dan welke andere ook in de geschiedenis van Aruba’ omdat er een gat van 90 miljoen moet worden gedicht. Ze zegt dat de regering bijna zover is maar geeft nog geen datum wanneer de begroting dan wel bij het parlement komt.

Op dit moment hebben Aruba en Nederland onenigheid over het toezicht op de Arubaanse overheidsfinanciën. De premier denkt niet dat het te laat indienen van de begroting het vertrouwen van Nederland in het eigen kunnen van Aruba verder aantast. “We staan er wel open voor om het te weten.”