Foto: John Samson

DEN HAAG – Anderhalf jaar nadat politiek Den Haag het bestuur op Sint-Eustatius overnam, groeit de kritiek. Er zou weinig gebeuren en er wordt al lang niet met inwoners meer gecommuniceerd, zeggen betrokken Statianen.

De financiën, infrastructuur en administratie van de bijzondere gemeente waren zo’n puinhoop geworden, dat staatssecretaris Raymond Knops de boel sinds vorig jaar zelf weer op orde probeert te brengen. Het complete bestuur én de raadsleden van Sint-Eustatius werden naar huis gestuurd.

‘Weinig vooruitgang te merken’
De wegen zijn nog steeds kapot, het bevolkingsregister is niet op orde en een postbrief doet er maanden over. “We merken geen vooruitgang. Er wordt ook niet met de inwoners gecommuniceerd wat ze aan het doen zijn, dus begint het geduld nu hier op te raken”, waarschuwt oud-raadslid Koos Sneek (DP).

Normaalgesproken komt de burgerraad ‘één keer in de maand’ bijeen om namens inwoners met de regeringscommissaris Mike Franco te vergaderen. “Maar de laatste keer dat we bijeenkwamen was in mei”, aldus Ivan Berkel, een van de burgerleden. “Het is Franco die bepaalt hoe vaak.”

Twee tot drie maanden wachten op een postbrief
“Het zijn de simpele dingen die inwoners het meest irriteren”, vertelt de 75-jarige Berkel. “De post hier is lamlendig. Zelfs vanuit Sint-Maarten, wat maar een paar kilometer hier verderop ligt, ontvang je pas over twee of drie maanden de brief.”

“Ik heb dat ook naar voren gebracht in een e-mail aan Franco. Maar ik krijg geen terugkoppeling.”

Wegen nog steeds kapot, geen meter asfalt gelegd
Een ander discussiepunt op het eiland zijn de kapotte wegen. “De wegen zijn anderhalf jaar later nog steeds vol met gaten”, zegt Berkel. “Verschillende mensen hebben daardoor veel problemen met hun auto.”

Koos Sneek, politiek leider DP Sint-Eustatius en voormalig eilandraadslid- foto: John Samson

“De wegen zijn een hot topic”, beaamt Koos Sneek (DP). “Er zou eind juni een nieuwe weg opgeleverd worden. Er ligt daar nog steeds geen meter asfalt op de grond.”

“Het grappige is”, zegt Sneek, “Dat CDA-Kamerlid Joba van den Berg en SP-Kamerlid Ronald van Raak, vorig jaar in een debat met de staatssecretaris nog hoopten dat het aanleggen van een weg op Statia geen mega-bureaucratisch programma wordt. Alsof ze de A16 gaan aanleggen. Maar, zo gaat het dus wel.”

Geduld begint op te raken
De grootste kritiek gaat uit naar de gebrekkige communicatie vanuit de Nederlandse bestuurders op het eiland. “Je hoort weinig informatie op de radio of op de website van de overheid. Ze communiceren niet met de bevolking.”

“Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat het geweldig gaat, dat er veel voortuitgang is. Dat klopt helemaal niet en dat vind ik wel zorgelijk”, zegt Sneek.

“Áls ze die besluiten bekend maken, dan hoor je niet waarom en wat de gevolgen zijn. Bijeenkomsten voor inwoners zijn er sinds vorig jaar niet meer gehouden. Alles wordt achter gesloten deuren besproken.”

De kritiek van Sneek is opmerkelijk. Zijn partij DP is van begin af aan de enige en grote voorstander van het Nederlands ingrijpen. “Maar we beginnen steeds meer de kant op te leunen dat we het nu onnodig veel lang vinden duren.” De partij heeft deze week daarom een uitgebreide brandbrief gestuurd.

Reactie staatssecretaris
In september informeert staatssecretaris Knops de Tweede Kamer opnieuw over de voortgang op het eiland en of er nieuwe verkiezingen kunnen komen.

Sint-Eustatius verdeeld over Nederlands ingrijpen (18 november 2018)