Foto: John Samson

DEN HAAG – Ook de oppositie steunt het ingrijpen van het Nederlandse kabinet op Sint-Eustatius, maar wil zo snel mogelijk verkiezingen ‘zodat de bevolking het laatste woord heeft’. Die toezegging heeft staatssecretaris Knops maandag gedaan aan de Kamer.

De staatssecretaris besloot maandag om het bestuur van het eiland over te nemen, na een vernietigd rapport. Door het ingrijpen van Den Haag in het dagelijks bestuur van Sint-Eustatius zouden de eilandraadsverkiezingen van 2019 uitgesteld kunnen worden tot in 2021.

Geen goed idee vinden SP, GroenLinks, PvdA en Denk. SP-Kamerlid Ronald van Raak overwoog een motie daarover in te dienen.

‘Koloniaal’
Kamerlid Tunahan Kuzu (Denk) wijst de staatssecretaris erop dat het eilandbestuur juist om meer autonomie heeft gevraagd. “Wij vragen ons af hoe het daar op het eiland wordt beleefd. Hoe gaan we voorkomen dat dit riekt naar koloniaal gedrag?”, aldus Kamerlid Tunahan Kuzu (Denk).

“Dat kan ik alleen maar doen door wat ik wordt gevraagd en te leveren en naast de mensen te gaan staan”, aldus Knops. “Wij zijn niet de tegenstanders van de inwoners van Sint-Eustatius, wij zijn een groot medestander. En ik gun de mensen daar hetzelfde toekomst als mensen in Europees Nederland.”

“Statia is geen gewone gemeente van Nederland. Maar één met een koloniaal geschiedenis”, benadrukt Van Raak. “Dat betekent dat de inwoners altijd een zelfbeschikkingsrecht hebben.”

Ook de PVV steunt het ingrijpen, al had de partij liever gezien dat Sint-Eustatius uit het Koninkijk stapt. “Laat dit een wake-up call zijn voor de bevolking van Sint-Eustatius”, aldus Kamerlid Machiel de Graaf. “Het is meestal een cultuur van een gebied wat zich vertaalt in het bestuur dat die bevolking krijgt.”

Brede steun vanuit Tweede Kamer
De Tweede Kamer geeft een brede steun aan het Nederlandse kabinet om het dagelijks bestuur op Sint-Eustatius over te nemen. Zowel bij de coalitie- als oppositiepartijen zien Kamerleden geen andere mogelijkheden meer, blijkt tijdens het spoeddebat maandag.

Europees Nederland heeft ook een aandeel in de situatie, erkent de Tweede Kamer en de staatssecretaris. “Maar de totale onwil van bestuurlijk Statia, waarbij de heer Van Putten [zelfbenoemde ‘coalitieleider’, red.] een negatieve prominente rol speelt, om tot goed overleg met Nederland te komen, maakt ieder gesprek onmogelijk. Het totaal voorbijgaan aan wetten en regelgeving maakt deze situatie volstrekt onhoudbaar”, aldus Tweede Kamerlid André Bosman (VVD).

Hoe lang blijft de lokale democratie buitenspel staan?
De staatssecretaris zegt niet te kunnen inschatten hoe lang het Nederlands ingrijpen zal duren. Dat ligt volgens hem aan hoe snel vooruitgang kan worden geboekt. “Zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk”, aldus Knops. De staatssecretaris heeft toegezegd de Tweede Kamer elke kwartaal te informeren over het werk van de regeringscommissaris.

De staatssecretaris is van plan om komende week naar Sint-Eustatius af te reizen voor gesprekken met ambtenaren en de inwoners. 

Definitief besluit valt op dinsdag 

Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) is het een ‘exceptionele’ situatie, waarbij een ‘nucleaire maatregel’ noodzakelijk is. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Knops wordt daarom met spoed in de Tweede en Eerste Kamer behandeld.

Pas als het parlement in Nederland het wetsvoorstel heeft aangenomen, kan het hele bestuur en de gezaghebber op het eiland opzij worden geschoven. De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over de kwestie.

Daarna zal de Eerste Kamer met spoed het plan bespreken. Dat debat staat voor dinsdagavond gepland, meteen gevolgd door een stemming.