Foto: Samira Rafaela tijdens campagne

DEN HAAG – Een zetel in het Europees Parlement lijkt steeds dichterbij te komen voor de enige verkiesbare ‘Caribische’ kandidaat Samira Rafaela (D66). Volgens de voorlopige uitslagen, die vanuit de hoofdstembureau’s nog binnen druppelen, zou ze kans maken op een voorkeurszetel.

In totaal heeft D66 twee zetels te verdelen. Volgens de tussenstand komt Rafaela uit op 10.834 stemmen, goed voor een tweede plaats na Sophie in ‘t Veld (nummer 1 voor D66). De paar duizenden Caribische stemmen zouden doorslaggevend kunnen zijn bij het binnenhalen van een voorkeurszetel, blijkt bij de telling

Van alle twintig hoofdstembureau’s – waaronder ook die op Bonaire – hebben dinsdagmiddag negen hun voorlopige uitslagen per kandidaat al bekend gemaakt.

Als Rafaela op voorsprong blijft, na het tellen van alle stemmen, krijgen de eilanden en de Caribische gemeenschap in Nederland een vertegenwoordiger in het Europees Parlement.

 Samira Rafaela tijdens een discussiebijeenkomst van JongAruba en HSV Trinitas over de Caribische belangen in de Europese Unie

 Download audio

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten
Maar in hoeverre hebben de Caribische eilanden zelf aan deze mogelijke overwinning bijgedragen? Rafaela voerde van 5 tot 11 mei als enige EU-kandidaat campagne op Aruba, Bonaire en Curaçao. Of dat het verschil heeft gemaakt voor Rafaela op het grootste eiland Curaçaose, betwijfelt de Curaçaose politicoloog Gilbert Cijntje.

“Aandacht op Curaçao voor de EU-verkiezingen is non existent. Minder dan 1 procent heeft zich laten registreren en uiteindelijk heeft 0.2 procent gestemd. Rafaela heeft in ieder geval op Curaçao niet veel aandacht gekregen.”

Niet meer dan 2.000 mensen hadden zich op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten geregistreerd om te gaan stemmen

Op Aruba was er volgens lokale journalisten wel veel aandacht voor Rafaela. Zo kreeg de D66-er veel steun van de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP). Er verschenen meerdere persberichten met foto’s vanuit haar kabinet naar aanleiding van een ontmoeting tussen Rafaela en Wever-Croes.

Toch heeft de aandacht van de Arubaanse premier ook op Aruba niet veel stemmen voor Rafaela opgeleverd. Van de 665 stemmen gaat het merendeel naar CDA en 98 naar D66. Het overgrote deel daarvan is dan wel voor Rafaela.

 Politicoloog Miguel Goede over betrokkenheid eilanden bij EU-verkiezingen

 Download audio

Tijdens Rafaela’s bezoek aan de eilanden werd al duidelijk dat maar 2.000 Caribische inwoners zich geregistreerd hadden om te mogen stemmen. Volgens politicoloog Miguel Goede heeft de ‘desinteresse’ van de eilanden in Europa alles te maken met gebrek aan kennis.

Caribische gemeenten
Op Bonaire, waar Rafaela ook campagne voerde, is het een ander verhaal. Daar blijkt de opkomst – net als in Europees Nederland – uiteindelijk hoger te zijn dan in 2014. Van alle Caribische gemeenten krijgt Rafaela bijna 90 procent van alle stemmen.

Dit had misschien ook het geval kunnen zijn op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten als Rafaela haar campagne vroeger en langer had ingezet. “Wat dat betreft een gemiste kans”, reageert politicoloog Goede. “Haar campagne zat inhoudelijk sterk in elkaar en het is duidelijk dat ze de eilanden kent en de taal net genoeg beheerst om de mensen aan te spreken. Maar het was door beperkte middelen te laat en te kort ingezet.”

Dinsdag 4 juni wordt de officiële uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen door de Kiesraad bekend gemaakt. Dan kan ook definitief worden vastgesteld of Rafaela plaats mag nemen in het Europees Parlement.

Beloften

Dit wil Samira Rafaela voor de eilanden gaan doen als ze in Brussel aan de slag mag als Europarlementariër:

  • Versterken van de banden tussen de EU en de Caribische delen van het Koninkrijk die onderdeel zijn van de ‘Europese familie’.
  • Toegang van de ABC en BES-eilanden tot Europese fondsen garanderen.