Foto: Ronald A. Muyden

KRALENDIJK – “Wij hebben een bestuursakkoord getekend. Het heeft niets te maken met een aanwijzing. Anders hadden we het zo genoemd.” Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops geeft bij een persmoment woensdag aan dat er inderdaad een discussie hierover is. “Maar het akkoord dat er nu ligt biedt alle ruimte, juist omdat het uitgaat van de prioriteiten die door Bonaire zelf zijn aangedragen.”

Raymond Knops over het bestuursakkoord (bijdrage: Ronald A. Muyden)

De bewindsman zegt dat dit akkoord niet in beton gegoten is. “Het biedt ook ruimte voor de nieuw gekozen eilandsraadsleden en een nieuw Bestuurscollege na de verkiezingen van 20 maart, om hiermee aan de slag te gaan.”

‘Te optimistisch’
In januari dit jaar constateerden Knops dat er een aantal zaken beter moeten in het bestuur van Bonaire. Het lokale Bestuurscollege moest met plannen voor verbetering van integriteit en financieel beheer komen. Met de bedoeling ‘voor de zomer nog af te ronden’. Dit was ‘misschien te optimistisch’, aldus Knops.

Knops zegt dat dit Bestuursakkoord ‘geen enkele manier afbreuk doet aan het democratisch recht van Bonaire’. De bevoegdheden worden volgens de staatssecretaris niet veranderd en blijven onaangetast. “Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden van het Bestuurscollege. Ook die van de Gezaghebber of eilandsecretaris blijven intact.” Er komt wel een bevoegdheid bij, een projectorganisatie.

Knops doelt op een programmabureau dat als gezamenlijk monitorings- en sturingsinstrument dient, zodat de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord behaald worden. Zowel de wens van de lokale overheid als die van het Rijk is om een programmamanager te vinden die affiniteiten heeft met onder meer de Bonairiaanse taal en cultuur. Deze manager – die niet verbonden is aan een van de partijen- is in ieder geval twee jaar ‘verantwoordelijk voor de uitvoering van het totaal, schakelt op resultaten met partijen en spreekt hen aan op de voortgang, afspraken, inzet van middelen, besluitvorming etc.’

Staatsecretaris SZW binnenkort op de BES
Voorman Robby Beukenboom van de Frente Sosial Progresivo (FSP) is als coalitiepartij te spreken dat nu ‘eindelijk enkele afspraken zijn, alleen gericht op Caribisch Nederland, met resultaten voor de Bonairiaanse bevolking.’ Het akkoord heeft bepaalde aspecten van het gewenste sociaal minimumloon, dat nog niet vastgelegd is door Den Haag voor de drie bijzondere gemeenten van Nederland, waaronder ook Bonaire deel uitmaakt.

Robby Beukenboom over het bestuursakkoord (bijdrage: Ronald A. Muyden)

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Tamara van Ark, legt volgens Beukenboom binnenkort een werkbezoek af aan de BES-eilanden. “We gaan heel beleefd uitleggen dat hun standpunt over een sociaal minimum niet de juiste is”, zegt Beukenboom. In een Tweede Kamer overleg in september zei de SZW staatssecretaris dat in 2020 een evaluatie komt om de norm voor het sociaal minimum te kunnen vaststellen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het Bestuursakkoord heeft gezamenlijke afspraken over onder andere meer sociale woningen, water en elektriciteit, werkgelegenheid oftewel ‘jobprogram’, wegdek beter maken, integriteitbeleid en regeling voor kinderopvang.

Niet unaniem
De eenmansfractie van Partido Demokrátiko Boneriano van Clark Abraham was de enige aanwezige betrokkene die het document niet getekend heeft. Lees wat Abraham te zeggen heeft hier.

Er kwamen enkele manifestanten af op de ondertekening van het bestuursakkoord. Foto: Ronald A. Muyden


Er was een groepje van ongeveer tien manifestanten. Twee ervan hadden een grote vlag van Bonaire. Vladimir Mercera (foto) droeg zo’n vlag en gaf aan dat hij zorgen maakte over de autonomie van Bonaire na de ondertekening van het bestuursakkoord. Er was ook kritiek op Gezaghebber Edison Rijna vanuit de manifestanten, omdat ze het ongepast vonden dat het ondertekenen van het Bestuursakkoord alleen voor de pers was, en niet voor publiek.