Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties vindt de vele wisselingen in het bestuur van Bonaire een zorg. Het gebrek aan continuïteit betekent dat er geen vertrouwensband ontstaat met de ministeries en Den Haag, gaf hij aan bij zijn afscheidsbezoek aan het eiland. “De hele snelle wisselingen van de wacht, met elk half jaar nieuwe mensen, maakt het niet gemakkelijk om zaken te doen.”

Minister Plasterk in gesprek met Gijs van den Heuvel over integriteit

Boodschappenlijstje

Gedeputeerde Nina den Heyer, die dinsdag haar ontslag moest aanbieden, heeft inmiddels geleerd hoe het werkt, bleek uit de woorden van Plasterk. “Zij heeft mij een lijstje meegegeven met onderwerpen die op de ministeries moeten worden aangekaart. Zo werkt het systeem. Mensen die hier tot de enkels in de lokale situatie staan weten de weg te vinden naar de regering in Den Haag.”

Vooruitgang

De minister benadrukte graag de vooruitgang in de afgelopen jaren. “Ik kwam tien jaar geleden als minister van Onderwijs op Bonaire en bezocht de scholen. Die lagen er niet best bij en nu staan er moderne, mooie scholen. Dat geldt ook voor de zorg en een heleboel andere onderwerpen. Maar we zijn nog lang niet klaar.”

Bij de laatste coalitiewisseling op Bonaire speelde integriteit een belangrijk rol. Daar wil de minister niet specifiek op ingaan. Wel in algemene bewoordingen: “Wanneer je elk politiek debat begint met de integriteit van de ander ter discussie te stellen dan schiet het niet op. Integriteit is natuurlijk erg belangrijk, maar het zou ook goed zijn om politieke meningsverschillen te bediscussiëren en het over de inhoud te hebben. Het moet geen politiek instrument worden.” Plasterk benadrukte daarbij dat integriteit het begin is voor goed openbaar bestuur. “Je moet het algemeen belang dienen en niet je persoonlijke belangen.”

Manifestatie

Het bezoek van Plasterk werd aangegrepen voor een manifestatie van ontevreden Bonairianen. De opkomst was matig met zo’n 100 mensen. Plasterk kreeg van lokale ordehandhavers hat advies niet naar buiten te gaan om een petitie in ontvangst te nemen. “Hij wilde wel, maar onze eigen mensen hebben hem tegengehouden”, zei actieleider Nochi Willem tegen de demonstranten.

Minister Plasterk vraagt gezaghebber Rijna of hij naar buiten zal gaan. Het wordt hem afgeraden.

Actieleider Nochi Willem is teleurgesteld dat de minister geen petitie in ontvangst komt nemen.

Armoede

Op Bonaire wordt al jaren naar Nederland gewezen als het gaat over armoede, maar ook voor de slechte wegen wordt Den Haag verantwoordelijk gesteld. Het beloofde geld is er nooit gekomen, zeggen bestuurders. Onterecht, meent Plasterk: “We hebben daarvoor drie jaar geleden 9 miljoen uitgetrokken. Het gebeurt gewoon niet.” Schijnbaar heeft een vorig Bestuurscollege het geld toegewezen aan verbetering van de haven. “Dat kan een legitiem besluit zijn”, aldus de bewindsman. “Maar dan moet je niet zeggen dat Nederland geen geld geeft om de wegen te verbeteren. De plannen liggen er en het zou goed zijn om die in gang te zetten. Daarvoor zijn die middelen beschikbaar gesteld.”