Foto: Laura Bijnsdorp

PHILIPSBURG – Ronald Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft op zijn afscheidstoernee langs de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Cariben zijn afscheid van de politiek aangekondigd.

Op het eind van zijn laatste persconferentie op St. Maarten zei hij na zijn termijn als minister “de politiek voorgoed vaarwel te willen zeggen en wel een oogje zullen te houden op de ontwikkeling van de Caribische eilanden, maar dan als gewone burger”.

De rondreis van Plasterk langs de Bovenwindse eilanden was geen succes. Op Saba, maar vooral op St. Eustatius kreeg de minister het verwijt te horen onvoldoende te hebben geluisterd naar de noden en wensen van de eilandbewoners.

Op St. Maarten benadrukte de scheidende minister het belang van samenwerking tussen de landen van het koninkrijk om het welzijn van de burgers te bevorderen met respect voor de regels en de afspraken die zijn gemaakt bij het tot stand komen van de nieuwe landen op 10-10-10.

“Ik heb het de laatste jaren als mijn taak gezien nauwkeurig uit te zoeken wie precies voor wat verantwoordelijk is. Dat hebben we ook besproken met het St. Maartense kabinet.  Ook in Nederland moeten we soms nog uitdokteren welke verantwoordelijkheden St. Maarten heeft en welke Nederland.”

Op het eind van zijn betoog gaf hij aan de politieke handdoek in de ring te willen gooien na afloop van zijn ambtstermijn. De volgende dagen bezoekt Plasterk nog Bonaire, Aruba en Curaçao.