Foto: Roelie van Beek

WILLEMSTAD – De Curaçaose coalitie hangt de filosofie van Blue Economy aan, zo staat in het regeerakkoord 2017-2021. Het kabinet pleit voor een kringloopeconomie, waarbij natuurlijke hulpbronnen verantwoord worden benut en afval wordt hergebruikt. Tot nu toe komt het initiatief daartoe van particulieren, zoals de bedenkers van Limpi Curaçao.

Debrah Nijdam en Mitchell Lammering zijn twee jonge ingenieurs die hun kennis van Industrial Product Design gebruiken om van plastic zwerfvuil iets nieuws te maken: sleutelhangers, lampekappen, schalen, onderzetters en kunstzinnige souvenirs.

Tekst gaat verder na de video

Door Roelie van Beek

Vorig jaar won Limpi de Junior Innovation Award èn de People’s Choice Award. Debrah en Mitchell hebben hun business zelf gefinancierd; van hun spaargeld kochten ze materiaal om machines te bouwen voor het versnipperen van plastic en voor het maken van mallen waar gesmolten plastic in wordt gegoten.

World Clean Up
Hergebruik van plastic zwerfafval is een van de speerpunten van The Blue Economy. Clean-Ups op het eiland worden georganiseerd door particulieren, stichtingen en bedrijven, zoals de World Clean Up afgelopen zaterdag.

“Bent u klaar voor een nieuwe uitdaging?”, zo luidt de slogan van de Stichting Blue Economy Curaçao, die twee jaar geleden werd opgericht. Beschermvrouwe Suzy Camelia-Römer nodigde in aanloop naar de verkiezingen van 5 oktober 2016 de gemeenschap van Curaçao uit voor een fundraising lunch op 22 september van dat jaar. Spreker was Gunter Pauli, bedenker van The Blue Economy.

Bijeenkomst met prijskaartje van 350 gulden
De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer tweehonderd personen die elk 350 gulden per couvert betaalden. Gunter Pauli, voormalig eigenaar van het Vlaamse bedrijf Ecover, dat zich toelegt op het produceren van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, gaf een presentatie van projecten die inkomsten voor Curaçao kunnen genereren zonder de natuur schade te berokkenen.

Alvin Daal, lid van het bestuur van de Stichting Blue Economy Curaçao, kondigde voor 2017 seminars aan. Deze door de PSB bank, UTS en Aon gesponsorde evenementen kwamen er niet.

Opbrengst van tienduizenden guldens
Voorzitter Aimee Kleinmoedig, werkzaam bij Bureau Telecommunicatie en Post, heeft geen antwoord op de vraag wat er met de fundraisingopbrengst van vele tienduizenden guldens is gebeurd. “Wij zijn een particuliere stichting, wij hoeven hierover geen verantwoording af te leggen aan de media.” Of er nog evenementen zullen volgen, kan Kleinmoedig niet zeggen.

Limpi Curaçao is recent samenwerking aangegaan met het lokale recyclebedrijf Green Force, ook een particulier initiatief, om het zwerfafvalprobleem en de productie van nieuwe artikelen grootschaliger aan te pakken.