Foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – Niet iedereen die medische zorg nodig heeft, kan die ook krijgen op Curaçao. Om financiële redenen kunnen bepaalde behandelingen in het het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) niet worden uitgevoerd. Tot nu toe gaat het om uitzonderingen, maar de situatie dreigt dat aan de duurste medische behandelingen in het ziekenhuis een maximum wordt gesteld.

Tekst gaat verder na de video

Door Jacqueline Hooftman

De productie van het Sehos bestaat jaarlijks uit ongeveer 1.6 miljoen medische verrichtingen. Als enige ziekenhuis met een afdeling spoedeisende hulp beschikt het Sehos over een jaarlijks budget van 124 miljoen gulden. Dit zorgbudget van de overheid is niet toereikend.

Tot de duurste medische behandelingen behoren heupoperaties, kankertherapie, behandeling van hart- en vaatziekten en zorg voor aidspatiënten. De financiële status van het hospitaal heeft er al dikwijls toe geleid dat de voorraad medicatie voor bepaalde groepen patiënten niet toereikend is en dat operaties moeten worden uitgesteld, in een aantal gevallen voor nog onbepaalde tijd.

‘Er is jaarlijks een structureel tekort van 15 miljoen gulden’ – Anthon Casperson

“Om het ziekenhuis op een behoorlijke manier te kunnen draaien, is er jaarlijks 139 miljoen gulden nodig”, zegt Anthon Casperson, directeur Algemene Zaken van het Sint Elisabeth Hospitaal. “Ook voor het nieuwe ziekenhuis geldt, dat de verzorging en behandeling daar ongeveer 140 miljoen per jaar gaat kosten. Dat betekent dat er structureel een tekort is van 15 miljoen gulden.”

Anthon Casperson, directeur Algemene Zaken van het Sint Elisabeth Hospitaal. Foto: Jacqueline Hooftman

De vraag naar medische zorg neemt echter toe, onder meer door de vergrijzing, en wordt ook steeds complexer. “Mensen worden ouder, hebben vaker meerdere aandoeningen en de zorgvraag is daardoor complexer”, zegt Casperson. “Daarbij komt dat het ziekenhuis meer spoedeisende hulp moet verlenen. Slachtoffers van geweld, aanrijdingen in het verkeer en van andere ongelukken, bij de Eerste Hulp worden steeds meer gewonden en mensen met een acute aandoening binnengebracht.”

De vraag naar medische zorg is groter dan het zorgbudget. Het ziekenhuis moet bepaalde, zeer specialistische behandelingen weigeren om financiële redenen. De situatie dreigt, dat ook aan vaker voorkomende ingrepen, zoals heupoperaties, een limiet wordt gesteld.

‘We kunnen in principe geen zorg weigeren’ – Anthon Casperson

“Ik vind dat ik als bestuurder van het ziekenhuis hierover niet kan oordelen”, zegt Casperson. “Het ziekenhuis heeft een faciliterende rol, wij kunnen in principe geen zorg weigeren. Het dilemma wordt nu voorgelegd aan de zorgverzekeraar en aan de overheid. Die moeten knopen doorhakken.”

Maatschappelijke discussie
Volgens de bestuurder is het laatste woord aan de gemeenschap. “Er moet een brede maatschappelijke discussie komen over de vraag waaraan de zorg op Curaçao moet beantwoorden. Deze discussie had feitelijk al lang moeten plaatsvinden, het is in ons aller belang dat er duidelijkheid komt en de zorg in ons land toegankelijk blijft.”