Foto: Hilbert Haar

WASHINGTON – De grote wederopbouw van Sint-Maarten kan eindelijk van start. Nederland heeft een definitief akkoord getekend met de Wereldbank voor het beheren van een miljoenenfonds. 

Vanaf vandaag is er 112 miljoen euro vrijgemaakt voor urgente projecten en programma’s. Het is de bedoeling dat de regering van Sint-Maarten zelf met plannen komt om de infrastructuur en gebouwen die beschadigd zijn te repareren en vooral bestendiger te maken tegen zware orkanen.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) heeft maandag in Washington namens Nederland getekend. Er komt in stappen maximaal 470 miljoen euro bij de Wereldbank terecht, die namens Nederland dan toezicht op het geld houdt en gaat meehelpen om de projecten uit te voeren.

Hoe worden al die miljoenen uitgegeven?
  • In totaal heeft Nederland 550 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Dat bedrag staat tot 2021 op de begroting van Nederland.
  • Van dat 550 miljoen euro, heeft Sint-Maarten al 24,6 miljoen euro gekregen om de klappen van orkaan Irma op te vangen op hun begroting van 2017.
  • Voordat de overeenkomst met de wereldbank is gesloten, heeft Nederland al zo’n 7 miljoen gebruikt voor noodvoorzieningen. Zo werd er gezorgd voor schoolmaaltijden, psychische hulp aan kinderen, schoonmaakacties en de omscholing van inwoners.
  • Nu wordt er gewerkt aan het orkaanbestendiger maken van de meest belangrijke infrastructuur, zoals de water- en elektriciteitsvoorziening.
  • Nederlandse bedrijven hebben in februari gesprekken gevoerd met de Nederlandse regering om op Sint-Maarten aan de slag te gaan. Ook Arubaanse en Curaçaose bedrijven zullen erbij betrokken worden, belooft Knops.
  • De Wereldbank krijgt minimaal 23 miljoen euro om het wederopbouwfonds te beheren.

Demissionair premier van Sint-Maarten Leona Marlin-Romeo noemt het een ‘belangrijke stap voorwaarts’ om Sint-Maarten ‘verbeterd wederop te bouwen tot zijn status van baken van welvaart’.

Ondertekening in Washington – Foto:Wereldbank

Plannen maken en uitvoeren
De Wereldbank heeft ervaring met wederopbouw na natuurrampen en in de Caribische regio. Nederland heeft de Wereldbank een prominente rol gegeven om projecten ‘objectief te beoordelen en aan te pakken’.

De Wereldbank gaat de regering van Sint-Maarten helpen met bijvoorbeeld projecten opzetten en de prioriteiten leggen. Een speciale commissie beoordeelt of de plannen en projecten die Sint-Maarten indient, ook uitgevoerd mogen worden en welke bedrijven die mogen uitvoeren.

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Sint-Maarten, Nederland en de Wereldbank. Namens Nederland neemt Frans Weekers in deze stuurgroep plaats.

De stuurgroep kijkt bijvoorbeeld of een project echt noodzakelijk is. Ook belangrijk is ‘duurzaamheid’: de infrastructuur van het eiland moet in de toekomst krachtige orkanen beter aankunnen. Ook andere partijen zoals stichtingen en internationale organisaties kunnen plannen indienen.