Foto: regering van Aruba

ORANJESTAD – De Arubaanse regering voert per 1 juli een crisisbelasting in om de begrotingstekorten van 2017 en 2018 te dichten.

Het maakt onderdeel uit van een versoberingspakket. Naast de crisisbelasting van 2,5 procent, waardoor de totale omzetbelasting naar 6% stijgt, gaat de accijns op benzine omhoog met 2 cent. Ook mogen directeuren van staatsbedrijven en overheidsdiensten niet meer zoveel verdienen. De invoering van een maximumnorm voor diensthoofden, gelijk aan de Balkenende-norm in Nederland, wordt overwogen.

De broekriem moet aan want anders grijpt het Koninkrijk in. Maar ook met de nieuwe crisisbelasting en andere maatregelen denkt premier Evelyn Wever-Croes de begrotingnormen niet te halen. De Arubaanse minister van financiën is nu in Nederland om te onderhandelen voor soepelere normen.