Foto: Sam Jones

AMSTERDAM – Caribische Nederlanders zijn weinig politiek betrokken in Nederland. Maar dat weerhoudt Ramfis Martir, die geboren is op Curaçao, er niet van om te demonstreren. De 48-jarige kok, die ook actief is in de vakbond, demonstreerde zondag samen met meer dan duizend andere Nederlanders in Amsterdam tegen racisme in de gemeenteraad.

De organisatie Comité 21 Maart vindt dat Nederland verhardt. “Mensen die al jaren lang in Nederland wonen worden als bedreiging neergezet”, schrijft de organisatie. “Jongeren met een buitenlands klinkende achternaam komen moeilijk aan werk en er is geen plek voor mensen die vluchten.” Volgens het comité ‘moeten de regeringspartijen, die mee gaan met deze zondebokpolitiek, wakker geschud worden’.

Door Sam Jones

Niet politiek bewust
“Onze mensen zijn niet zo politiek bewust”, zegt Martir. “Men denkt dat stemmen geen zoden aan de dijk zet.” Wat valt er straks op 15 maart eigenlijk te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen als het gaat om Caribische politici?

Uit een eerste inventarisatie van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) blijkt dat er tot nu toe vijftien kandidaten met een Caribische achtergrond op een politieke lijst staan. De Partij van de Arbeid is ondanks de geringe populariteit nog het grootst met vijf kandidaten.

Daarna is de Christen Unie in opkomst met vier kandidaten. Het CDA en GroenLinks hebben, voor zover bekend, elk één kandidaat op een lijst staan. Tot slot staan er vier Caribische Nederlanders op een lijst van een lokale partij.

Ramfis Martis tijdens de demonstratie – Foto: Sam Jones