Foto: Norman Serphos

WILLEMSTAD – Weer is een Europese Nederlander procureur generaal (PG) geworden voor de vijf eilanden Curaçao, Sint-Maarten en de BES (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Moet er niet lokaal gekeken worden of er iemand voor deze functie geschikt is?

“Bij de keuze van een procureur generaal staan competentie en kwaliteiten voorop”, antwoordt PG Roger Bos, die een half jaar geleden het stokje van Guus Schram overnam. “Voor deze functie waren er meer kandidaten, ook Caribische, maar men is niet bezig met de vraag of het een Antilliaan, een Curaçaoënaar of een Nederlander is.” Toch zegt Bos: “Ik ben veel onafhankelijker dan iemand die hier op zijn 55ste PG wordt en zijn hele leven relaties heeft opgebouwd.”

“Die relaties in de buurt, op werk en vanuit school kunnen belemmerend zijn als je iemand moet aanhouden die misschien heel dicht bij je heeft gestaan”, voegt hij daaraan toe.

Opleiden van lokale krachten
Er wordt overigens gewerkt aan het opleiden van lokale krachten voor hogere functies, zegt Bos: “een secretaris is bezig om officier van Justitie te worden en we begeleiden een officier in het traject voor de functie van plaatsvervangend hoofdofficier. De mensen moeten kansen krijgen en moeten die benutten, maar er komen ook competenties bij kijken.”

Politietaken overhevelen

Roger Bos wil taken van het politiekorps meer naar Nederlands model verdelen, door bewakingstaken over te hevelen naar private bewakingsbedrijven. Ook wil hij verkeerskwesties voortaan laten oplossen door verkeersregelaars:

Bos over betere verdeling van politietaken

Regio te klein
Waarom wordt er niet gekozen voor aparte PG’s voor Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden? “Ik denk persoonlijk dat deze regio te klein is voor verschillende PG’s. Dat is gewoon niet handig. Je krijgt dan heel veel mensen die de baas ergens van zijn maar die misschien het werk toch nog niet echt doen. Ik heb hier op Curaçao een hoofdofficier waar ik mee afstem en we stemmen af met de hoofdofficieren van Bonaire en Sint-Maarten.”

“Met een aparte PG op elk eiland wordt de samenwerking die wij nadrukkelijk zoeken eerder belemmerd dan versterkt.” – Bos

 
 
“Een voorbeeld: de hoofdofficier van Bonaire is om een plan van aanpak gevraagd voor preventie in geval van een orkaan zoals Irma. Daar is ondermeer in beschreven hoe we ons werk kunnen digitaliseren. Niet alleen Curaçao, Sint-Maarten en de BES gaan dat plan nu uitvoeren, ook Aruba heeft aangegeven met dat plan te gaan werken. Zo zijn alle dossiers straks digitaal: zoiets krijg je niet voor elkaar als er vier afzonderlijke pg’s zijn.”

Ook Aruba bij de samenwerking
“Naar aanleiding van die samenwerking gaan alle parketten, inclusief dat van Aruba en ook ook de rechtbanken nu samen werken.” Aruba heeft sinds 1986, toen het eiland een Status Aparte kreeg, een eigen PG. Sinds 2016 is dat Alexander van Dam.

“De evaluatie van het functioneren van één PG voor alle eilanden hebben we net in 2015 gehad en na vijf jaar wordt er weer geëvalueerd. Dan kunnen de landen weer samen beslissen hoe ze het willen.”