Foto: Jean Mentens

WILLEMSTAD – Procureur-generaal Guus Schram heeft enige dagen voor zijn retour naar Nederland – zijn diensttijd zit er op – een nog sterkere aanpak aangekondigd van corruptie en fraude in de hogere regionen van de samenleving. Dat is onder hem goed op gang gekomen, zegt hij in een interview.

“Of het nou Schotte is of Tromp, we pakken de zaak op en we proberen er iets van te maken. Als we een zaak naar zitting brengen, dan is dat zo goed voorbereid dat we er van uit gaan dat die uiteindelijk kan eindigen in een veroordeling.”

“Er zijn zowel op Curaçao als op St. Maarten en Bonaire politici, Statenleden, ex-ministers, een minister-president, mensen bij de immigratiedienst en bankdirecteuren opgepakt en met succes vervolgd en veroordeeld.”

“Als we een corruptie zaak aanpakken kijken we niet alleen naar vervolging, maar gaan we ook met de verantwoordelijke minister of de betreffende organisatie aan de slag met de vraag, wat gaan jullie er aan doen dat dit niet meer voorkomt?”

“Er is een grotere wil om er wat aan te doen dan drie en half jaar geleden. Ik zie nu bijvoorbeeld diensthoofden bij mij aan tafel die een probleem bij mij neerleggen. De kwesties bij de Kustwacht en de Toelatingsorganisatie zijn daar goede voorbeelden van.”

Afpakteam

Er is bovendien een succesvolle proef afgerond met het afpakken van frauduleus verworven geld of middelen.

Scheidende procureur-generaal Guus Schram

“Het afpakteam is in eerste instantie voor een jaar neergezet. We moesten laten zien dat er een business case was: wat er in geïnvesteerd wordt, moet er met afpakken dubbel en dwars weer uit.” Dat is goed gelukt. Op vraag van de ministers van Justitie is het project is nu verlengd. Schram denkt dat zijn opvolger Roger Bos, die aanstaande vrijdag aan de slag gaat, er voor gaat kiezen om aan de ministers ook nog voor te stellen het afpakteam te verdubbelen. “Dan is het team veel groter en minder kwetsbaar. We gaan zo veel meer een structurele kant op”, aldus Schram.

Informatie

Schram heeft een beleidsdocument afgeleverd dat voor de komende vijf jaren aan het werk van het OM en de justitiële keten richting moet geven. In het document liggen de accenten op grotere integratie van het publiek en het werk van justitie, het beter verwerven van informatie en het grip krijgen op de grenzen.

Schram: “Wij willen weten wat er aan mensen, drugs, wapens of geldstromen binnenkomt of buitengaat. We hebben nu voor een groot deel nog geen idee. Vanuit Trinidad – en dat ligt hier niet ver vandaan – zijn er jihadisten richting Syrië vertrokken. Die zullen voor een deel ongetwijfeld via Curaçao of St. Maarten zijn gevlogen. Dat willen we allemaal beter gaan weten.”

“Als je een rechtshandhaving wil bouwen die de criminaliteit aan kan en je moet keuzes maken waarop je gaat investeren, moet je dat doen aan de informatiekant en je moet grip krijgen op de grenzen.”