Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Voormalig minister Christophe Emmanuel heeft 12,000 vierkante meter gronden in erfpacht uit laten geven, op de dag waarop duidelijk werd dat het kabinet Marlin zou vallen in november 2017. Dit blijkt uit onderzoek door Emmanuel’s opvolger, minister Miklos Giterson (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur).

In een brief gericht aan de ministerraad doet Giterson uitvoering uit de doeken hoe zijn voorganger ‘in grote haast de afdeling Domeinzaken opdracht gaf voor de uitgifte van erfpachtgronden aan acht personen’.

Belangenverstrengeling
Onder andere aan Marisha Richardson, de chef van zijn voormalige ministerie. Toen de minister op belangenverstrengeling werd gewezen, werd het verzoek om uitgifte op naam gezet van een bedrijf dat toebehoort aan een broer van Richardson.

Het spoor van de ringweg wordt deels gebruikt om zeecontainers te parkeren. Foto Hilbert Haar

Emmanuel negeerde een negatief advies van de afdeling Nieuwe Projecten. Dit department wees erop dat door de uitgifte van de gronden rond het spoor van de ringweg bij Pondfill, 220 parkeerplaatsen verloren gaan. Ook moeten de irrigatiekanalen voor het ringwegproject worden aangepast.

Risico op overstromingen
Ook zou nieuw land moeten worden gewonnen uit de Grote Zoutpond. Een dergelijke ingreep verhoogt echter het risico op overstromingen in Philipsburg, aangezien de Zoutpond al op een minimum retentiecapaciteit (het volume olie per volume grond dat door de bodem kan worden vastgehouden) zit van tussen de 107 en 110 hectare.

3 miljoen voor aanpassingen
Met de aanpassingen is volgens minister Giterson 3 miljoen gulden gemoeid. Het is nog onduidelijk welke actie de regering gaat ondernemen om de situatie te corrigeren.