Foto: Dierenbescherming Bonaire

KRALENDIJK – Dieren op Bonaire hebben minder rechten dan dieren in Europees Nederland. Ze zijn als het ware tweederangs dieren in het Koninkrijk.

Die conclusie trekt Mark Erwin Vos van de stichting Dierenhulp, uit de antwoorden van minister Carola Schouten van Landbouw op vragen van de Partij voor de Dieren. Zij legt de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn bij het lokale bestuur.

‘Dit illustreert de willekeur van Nederland richting de eilanden’ – Mark Erwin Vos

Vos verwoordt de mening van een groep dierenorganisaties op Bonaire, die al lange tijd samenwerkt. Naast Dierenhulp zijn dat Kunuku Kakelvers, Dierenbescherming Bonaire en DogPartner. Zij worden gesteund door een van de twee dierenartsen op het eiland. De antwoorden van Schouten illustreren volgens Vos de willekeur waarmee Nederland de Caribische eilanden benadert.

Leefomstandigheden kippen
Hoewel het EU-verbod op legbatterijen niet geldt voor Caribisch Nederland, zouden de leefomstandigheden van de kippen best verbeterd kunnen worden, vinden de organisaties. Er is op Bonaire een grote stal, met zo’n 10.000 kippen die dicht op elkaar in kooien eieren leggen. In Nederland is dat sinds 2012 verboden.

Honden aan de ketting zonder enige beschutting komen veel voor op Bonaire. Deze honden kregen door donaties een hok. Foto: Dierenbescherming Bonaire

Over de zwerfdieren en dierenwetgeving, met ook hogere straffen voor dierenmishandeling, waren de organisaties lange tijd in gesprek met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de stichting Dierenasiel. Mede door ruzie over het vangen van straathonden is het overleg gestrand. Toch blijft Vos optimistisch: “We zijn nog altijd positief, omdat we ervan uitgaan dat ook het OLB achteraf tot een ander inzicht kan komen.”

Hoop op handhaving
De samenwerkende dierenorganisaties hebben hun hoop onder andere gevestigd op meer handhaving van de bestaande wetgeving. “Het zou mooi zijn als er een man of vrouw wordt aangewezen als Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) puur voor dierenwelzijn.”

Het dierenasiel, dat voor 12 procent draait op subsidie van OLB, zegt zich ervan bewust te zijn dat er iets gedaan moet worden voor de dieren op Bonaire. Deze ‘oudste actieve dierenorganisatie’ op Bonaire wil een betere educatie en regelgeving. Die moet volgens het asiel worden afgestemd op ‘de individuele situatie’ op het eiland.

20.000 dollar voor opvang en sterilisatie?
Vos sluit niet uit dat Schouten door OLB onjuist is geïnformeerd over de 20.000 dollar die was gereserveerd voor een opvang- en sterilisatiecampagne. Dat geld zou niet zijn toegezegd, maar dat bestrijdt Vos. Het geld is volgens hem niet uitgekeerd door de bestuurswisselingen op Bonaire. Ook het dierenasiel vindt meer focus op sterilisatie belangrijk en voert die ook nu al uit.

Volgens Vos is de PVV van plan deze week een motie in te dienen, waarin wordt opgeroepen dieren in Caribisch Nederland dezelfde rechten te geven als in Europees Nederland.