Foto: Pixabay

DEN HAAG – Fors lagere straffen voor dierenmishandeling en toestaan van een legbatterij. De Nederlandse regering ziet geen redenen om dezelfde strenge regels in Nederland ook in te voeren in de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Dat valt op te maken uit antwoorden van minister Carola Schouten van Landbouw over dierenwelzijn op de eilanden. De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft in oktober vragen gesteld over de verschillen tussen Europees en Caribisch Nederland.

Legbatterijen omstreden in Europa
De partij ziet bijvoorbeeld dat er op Bonaire een megastal is, met zo’n 10.000 kippen die dicht op elkaar in kooien eieren leggen. Zo’n legbatterij is omstreden: het wordt in Europa beschouwd als dierenmishandeling en het is daarom ook sinds 2012 in Europees Nederland verboden. De Nederlandse regering is zelf niet van plan om dit soort legbatterijen in de Caribische ‘gemeenten’ te gaan verbieden.

“Het gebruik van een legbatterijsysteem is een EU-verbod en geldt daarom niet in Caribisch Nederland”, antwoordt minister Schouten van Landbouw. Zij vindt bovendien dat het dierenwelzijn op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius een verantwoordelijkheid is van de lokale autoriteiten zelf. “Ik zie in deze geen reden om vanuit het Rijk voor Caribisch Nederland regelgeving op te stellen.”

Fors lagere straffen voor dierenmishandeling

Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius geldt een apart wetboek van Strafrecht. De verschillen in straffen voor dierenmishandeling of verwaarlozing is opvallend. In Nederland geldt bijvoorbeeld voor dierenmishandeling een maximale straf van drie jaar of een geldboete van bijna 20.000 euro (16.000 dollar). Pleeg je hetzelfde misdrijf in het bijzondere gemeente Bonaire, dan kun je maximaal zes maanden gevangenisstraf krijgen of een boete van maximaal 2.800 dollar (2.300 euro).

De Partij voor de Dieren wilde weten of de straffen een voldoende afschrikkende werking hebben in de Caribische gemeenten. Maar minister Schouten zegt geen uitspraken daarover te kunnen doen, en ook niet in ‘algemene zin’, omdat het Openbaar Ministerie ‘geen sluitend beeld’ kan geven over de ‘enkele zaken’.

“Ik zal het Openbaar Ministerie BES verzoeken om in de toekomst de (straf)zaken waarin de mishandeling of verwaarlozing van dieren aan de orde is, als zodanig herkenbaar te registreren”, aldus Schouten (ChristenUnie).

Zwerfdieren
Verder ziet de Partij voor de Dieren een ‘zwerfdierenprobleem’ op het eiland. Hun wens is, net als die van de dierenwelzijnsorganisaties op het eiland, dat de Nederlandse minister de lokale autoriteiten overhaalt verplichte registratie in te voeren voor alle honden en katten op het eiland.

Maar ook dat ziet minister Carola Schouten van Landbouw niet zitten. “Het is aan het openbaar lichaam Bonaire zelf om te bezien of identificatie en registratie verplicht gesteld moet worden.”