Foto: PdVSA

KRALENDIJK – De leidingen zijn doorgeroest, de opslagtanks versleten en de elektrische installaties zijn gevaarlijk. Olieopslagbedrijf Bonaire Petroleum Company (Bopec) moet daarom waarschijnlijk in februari de activiteiten staken.

Dat heeft vergaande gevolgen voor de stroomproductie op Bonaire, want Bopec levert via een pijpleiding brandstof aan de energiecentrale van Contour Global. Er is weliswaar een windmolenpark, maar de stroomproductie kan niet zonder fossiele brandstof. Daarom wordt er gewerkt aan een noodscenario.

De levering van benzine en vliegtuigbrandstof is op dit moment niet in gevaar.

Ultimatum
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Bopec, een dochterbedrijf van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, een ultimatum gesteld. Het opslagbedrijf voldoet niet aan de internationale standaardeisen.

Ook voor de 120 werknemers van Bopec is de veiligheid in het geding. Als er voor 5 januari geen zekerheid is over de uitvoering van een al bestaand ‘terminal recovery plan’ dan moet het bedrijf alle leidingen en tanks leegmaken.

Slechte staat
Die kans lijkt groot gezien de financiële malaise bij PdVSA. Ook de steigers zijn in slechte staat. Daarvoor krijgt het bedrijf van Rijkswaterstaat tot mei 2018 om ze te herstellen. Zo niet, dan mag er niet meer geladen en gelost worden.

Een taskforce van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt sinds november met het Openbaar Lichaam Bonaire aan een noodscenario om de levering van brandstof veilig te stellen.

Gezaghebber Edison Rijna, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, wil voorkomen dat er onomkeerbare maatregelen worden genomen bij Bopec voor de levering van brandstof is zeker gesteld. Rijna is daarom afgelopen week naar Den Haag gereisd.

De taskforce werkt tegelijk ook aan een structurele oplossing voor de energievoorziening. Rijna wil dat Bonaire minder afhankelijk wordt van derden.

In 2010 ontstond er door blikseminslag een brand die 40 uur duurde. Foto: RNW

Urgentie
De gezaghebber heeft al eerder laten weten dat er grote problemen spelen rond de veiligheid bij de opslag van brandstof op Bonaire. “Daar is door de bedrijven en ook vanuit het Bestuurscollege, mede door de vele wisselingen van gedeputeerden, onvoldoende urgentie toegekend.”

Recent nog werd de distributie van benzine enkele dagen stilgelegd na een incident bij Curoil en ook op de Flamingo luchthaven moesten maatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen. Bij het ruim veertig jaar oude Bopec is de situatie nu kritiek. Er zijn al grote lekkages en andere incidenten geweest. In 2010 was er een grote brand in een opslagtank waardoor onder andere grote milieuschade ontstond.

Grote gevolgen
Het meest zichtbare gevolg was dat er jarenlang geen flamingo’s te zien waren in het nabijgelegen Gotomeer. “Door nog langer lijdzaam af te wachten zou de openbare orde in het geding kunnen komen en het zou grote sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen kunnen hebben”, zegt Rijna.