Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Op Bonaire wordt voorlopig weer voldoende elektriciteit geproduceerd: de werknemers van olieterminal Bopec hebben het werk gisteravond hervat. Dat gebeurde na de toezegging van eigenaar PdVSA dat de arbeiders hun baan behouden, ook als de terminal voorlopig gesloten zou moeten worden.

Daarnaast kreeg vakbond BPWU van gezaghebber Edison Rijna en waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond de verzekering dat er alles aan gedaan wordt om het bedrijf open te houden.

‘Geduld’
In de Spaanstalige brief aan het personeel schrijft general manager Fabiola Claudia Báez dat zij namens Bopec en het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA hun banen en salaris garandeert. Zij vraagt hen verder geduld te hebben en het geloof in de toekomst van Bopec te behouden, ‘het beste bedrijf van Bonaire en PdVSA’.

Voor voorzitter Gabriel Pourier van vakbond BPWU was dat genoeg om zijn leden te vragen weer aan de slag te gaan. De belangrijkste redenen voor de actie waren vrees voor ontslag van de 110 werknemers en dat PdVSA niets van zich liet horen, sinds de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) begin december een ultimatum stelde voor financiële garanties voor het groot onderhoud aan de verouderde en onveilige installaties. Die deadline verloopt vrijdag. “Als we niets horen blijven we tot vrijdag staan”, zei Pourier gisteren.

Nadat de arbeiders dinsdagochtend vroeg de poort hadden geblokkeerd kreeg de energiecentrale van ContourGlobal geen brandstof meer, waardoor er waarschijnlijk vandaag al onvoldoende elektriciteit zou worden geproduceerd door ContourGlobal. Dat gevaar is nu geweken.

Gezaghebber Rijna maakte gistermiddag in het overleg met BPWU duidelijk, dat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde via een kort geding of noodbevel de arbeiders zou hebben gedwongen om de levering van brandstof aan ContourGlobal te hervatten.

Den Haag
De vakbondsdelegatie kreeg van waarnemend Rijksvertegenwoordiger Helmond te horen dat verschillende ministeries in Den Haag zich samen met de gezaghebber inspannen om Bopec te behouden. In december is er een task force opgericht die werkt aan een oplossing voor zowel de korte als de lange termijn.

Opvallend in zowel de brief van PdVSA als de verklaring van de gezaghebber is dat er niet wordt gesproken over een mogelijke oplossing voor de financiële garantie. Als er vrijdag geen zekerheid is over de benodigde 20 miljoen dollar, dan moeten de installaties van Bopec op last van de ILT voor 1 februari worden leeggemaakt.