Foto: Redactie

PHILIPSBURG – Orkaan Irma verwoestte Sint-Maarten, zorgde voor economische onzekerheid en ontwrichtte de samenleving. Sint-Maarten was ook een geliefde plek voor stagiaires en zij zorgden voor werkgelegenheid. Minder stagiaires melden zich nu aan, maar sommige studenten die bouwkunde of techniek studeren zien ook kansen.

Volgens Georgette Berghuis-Leutscher, eigenaresse van het enige stagebureau op het eiland, loopt het aantal stageaanmeldingen sterk terug. Vóór Irma had zij ongeveer 120 aanmeldingen per jaar, aankomend jaar verwacht ze slechts 60 stagiaires te plaatsen.

“De commercieel-toeristische sector ligt op zijn gat. De orkaan heeft veel hotels verwoest en een hoop bedrijven likken hun wonden. 80 procent van mijn stageplekken, waar ik voorheen studenten te werk stelde, ben ik kwijt. Waarschijnlijk zal dit pas in de loop van 2018 weer aantrekken.”

Verschuiving naar wederopbouw
Dat is jammer, vindt de onderneemster: “De studenten komen veelal van hogere onderwijsinstellingen uit het buitenland. Ze brengen actuele kennis naar de Sint-Maartense bedrijven.” Toch ziet de onderneemster ook een lichtpuntje: “de studenten die nu geïnteresseerd zijn in stages, komen uit andere disciplines. Bouwkunde, logistiek, techniek: de richtingen die relevant zijn voor de wederopbouw van Sint-Maarten.”

Antonio Aventurin, diensthoofd studiefinanciering bij de Sint-Maartense overheid, beaamt deze verschuiving in het type stagiaire. “Door te bemiddelen bij bedrijven en de reiskosten naar Sint-Maarten te vergoeden, stimuleren wij Sint-Maarteners, die in het buitenland studeren, hier stage te lopen. Zo hopen we ze voor het eiland te behouden. Maar ook wij stellen vast dat de horeca momenteel geen uitkomst biedt. Vooral in de bouw, de reconstructie van het eiland, is nu vraag naar hoogopgeleide studenten.”

Georgette in haar stagekantoor, dat zichtbaar schade heeft opgelopen door Irma 

Gespecialiseerde kennis
Vanuit Nederland is de Groningse Hanzehogeschool een belangrijke speler in het Sint-Maartense stagewezen. Coördinator Marius Bremmer verzorgt elk jaar voor ongeveer 40 Hanze-studenten een stageplek op Sint-Maarten. Net zoals Berghuis-Leutscher benadrukt hij het belang van kennisoverdracht voor het eiland. Hij ziet echter maar een kleine terugloop in het aantal aanmeldingen. Juist door de specifieke kennis van zijn studenten blijven zij relevant als stagiair. “Wij bieden Sint-Maarten gespecialiseerde kennis: studenten in de rechten, gezondheidszorg of accountancy. Hiernaar is nog steeds vraag. Ook na Irma”, zegt Bremmer.

Zowel Bremmer als Berghuis-Leutscher verzorgen stages op de andere Caribische eilanden. Een stijging in het aantal aanmeldingen op bijvoorbeeld Curaçao of Aruba, door het gebrek aan commercieel-toeristische activiteit op Sint-Maarten, zien zij niet.

Ook Jora de Jong, medeoprichtster van het bekende bureau Wereldstage Curaçao, bevestigt dit: “Eigenlijk merken wij niks van de gevolgen van Irma. We zien geen grotere vraag naar stageplekken op Curaçao. Ook sprak ik laatst collega’s op Bonaire, die dit eveneens niet merken.”

Stage elders
Een handjevol studenten besloot na de evacuatie wél hun stage elders in de Nederlandse Cariben voort te zetten. Ruben Roescher bijvoorbeeld, derdejaarsstudent aan de Hanzehogeschool. “Ik wilde graag blijven na Irma, want ik vond Sint-Maarten geweldig. Helaas was dit niet mogelijk omdat het hotel waar ik stageliep is weggevaagd.”

Om toch zijn droom van een Caribische stage te verwezenlijken, koos hij ervoor een stageplek te zoeken op Aruba. “Dat bevalt prima”, vertelt de student. “Maar ik wil zeker terug naar Sint-Maarten. Als toerist, want stage hoef ik niet meer te lopen.”