Foto: Redactie

KRALENDIJK – Een aantal sociale instellingen op Bonaire hoeft mogelijk niet te bezuinigen. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 werd dinsdagavond een motie van de coalitie van UPB en DP aangenomen, waarin het Bestuurscollege wordt opgedragen de afgesloten zorgcontracten te respecteren.

De oppositie stemde tegen en waarschuwt voor de gevolgen. Bovendien moet een groot aantal organisaties toch nog bezuinigen. Woningbouwstichting FCB en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) protesteren heftig tegen de bezuinigingen, die vooral de kwetsbare gezinnen zullen treffen.

Begroting aangenomen
Even daarvoor had de coalitie een door de oppositie ingebracht raadsbesluit afgestemd. Daarin werd voorgesteld de begroting voor 2018 uiterlijk op 15 januari te wijzigen en daarin fondsen vrij te maken voor het terugdraaien van de bezuinigingen, die soms oplopen tot tientallen procenten. De begroting werd inclusief de bezuinigingen aangenomen met vijf tegen vier stemmen.

De Eilandsraad hield een marathonvergadering van meer dan twaalf uur, zodat de begroting woensdag kan worden ingeleverd bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zoals de wet voorschrijft. De dag begon met een nooit eerder vertoonde lijst van veertien insprekers, op een enkeling na allemaal van stichtingen en organisaties die hun budget voor 2018 fors beperkt zien worden. Zij waarschuwden voor toenemende armoede en schade voor de economie.

Een overvolle publieke tribune met insprekers en hun aanhang bij aanvang van de vergadering. Op de eerste rij vooraan oud-gedeputeerde Nina den Heyer.

‘Geen prioriteit voor armoedebestrijding’
Oud-gedeputeerde Nina den Heyer (MPB) maakte de meeste indruk met een vlammend betoog over hoe de bezuinigingen ingrijpen in sociale projecten voor de jeugd en de cultuur. “Wees ervan bewust dat als je zelf armoedebestrijding en een gezonde ontwikkeling van de bevolking geen prioriteit geeft, je anderen nooit kunt overtuigen dat het voor hen een prioriteit moet zijn. Wees ervan bewust dat deze stichtingen en organisaties wettelijke taken uitvoeren die de overheid zelf niet kan doen.” De bijdrage van Den Heyer werd haar door de coalitie en het Bestuurscollege niet in dank afgenomen.

Het Bestuurscollege kreeg in de aangenomen motie ook de opdracht om bij Nederland nog eens te eisen dat de vrije uitkering omhoog moet, omdat die volgens verschillende onderzoeken te laag is.

Gok
Dat de bijdrage van het Rijk aan de openbare lichamen al drie jaar niet is geïndexeerd, is de hele Eilandsraad een doorn in het oog. Maar volgens de oppositie zijn bezuinigen op sociale instellingen en belangrijke overheids-nv’s een verkeerde keuze. En de gok op verhoging van de vrije uitkering kan verkeerd uitpakken.

Oud-gedeputeerde van Financiën Joselito Statia (MPB) waarschuwde de coalitiepartijen dat als Financiën toch geld gaat uitkeren, terwijl dat niet in de begroting is opgenomen, dit illegaal is. “De motie houdt bovendien geen rekening met de organisaties die voor de economie belangrijk zijn.”

Die organisaties zijn de pineut, zoals toeristenbureau TCB. Volgens directeur Maurice Adriaens zijn de gevolgen groot. TCB kan de afgesproken marketing voor American Airlines, dat volgend jaar op Bonaire wil gaan vliegen, door de bezuiniging niet nakomen.

Huursubsidie
Onduidelijk blijft voorlopig ook wat er gebeurt met de honderden minvermogende huurders van FCB-woningen die huursubsidie ontvangen. Volgens de woonstichting zal die subsidie door de bezuiniging grotendeels verdwijnen. Zo leven er nog een heleboel stichtingen en organisaties tussen hoop en vrees.