Foto: Nibud Rapport

KRALENDIJK – Gesubsidieerde instellingen op Bonaire zijn zeer onaangenaam verrast door een voorgenomen forse bezuiniging op hun budget voor 2018. Het Bestuurscollege heeft de besparing opgenomen in de conceptbegroting die dinsdag in de Eilandsraad wordt behandeld.

Woningbouwstichting FCB en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) protesteren heftig tegen de bezuinigingen, die vooral de kwetsbare gezinnen zullen treffen.

De voorgenomen bezuiniging kwam deze week naar buiten door het advies van het College financieel toezicht (Cft) op de conceptbegroting. Zonder er commentaar op te geven stelt het Cft vast dat er een gemiddelde verlaging is gepland van 16,6 procent op subsidies. Daardoor gingen bij allerlei partijen alarmbellen rinkelen.

“Landen om ons heen hebben al lang laten zien wat de humanitaire schade van dergelijk beleid is”

Directeuren Ben Oleana van FCB en Chris Palm van CJG waarschuwen in brieven aan de eilandsraad en het BC voor grote problemen. Palm: “De bezuiniging raakt de kwetsbare gezinnen op verschillende fronten tegelijkertijd door de combinatie van kortingen op volkshuisvesting, sociale zorg, tweede kans onderwijs, voedselpakketten en kinderopvang. Landen om ons heen hebben al lang laten zien wat de humanitaire schade van dergelijk beleid is.”

Kinderrechten in het geding
Door te besparen op wat Palm lichte zorg noemt zullen de kosten van de overheid stijgen op justitie, verslavingszorg, kinderbescherming en gezondheidszorg. En hij wijst op de afspraak met het Rijk om te werken aan de kinderrechten: “Deze bezuiniging zal het moeilijk maken om te beweren dat het ons als bijzondere gemeente lukt om de kinderrechten te respecteren.”

Geen afstemming
Palm en FCB-directeur Oleana vinden het kwalijk dat er geen afstemming heeft plaatsgevonden met de stichtingen. Oleana schrijft dat hij op 2 november nog een presentatie aan het BC heeft gegeven over een extra bijdrage van 200.000 dollar, terwijl de conceptbegroting met daarin een bezuiniging van 93.000 dollar al klaar was. “Er werd met geen woord gesproken over de ophanden zijnde bezuiniging.”

“Gezinnen houden nog maar 200 tot 300 dollar per maand over om van te leven”

FCB zal door het ontbreken van de extra bijdrage, die de stichting niet meer zoals voorheen uit eigen middelen kan betalen, plus de bezuiniging vrijwel geen huursubsidie meer kunnen verstrekken. Gezinnen met alleen onderstand en alleenstaande AOV-ers zullen straks meer dan de helft van hun uitkering, die al beneden het bestaansminimum is, kwijt zijn aan huur. Ze houden nog maar 200 tot 300 dollar per maand over om van te leven. ,,De beoogde bezuiniging levert uiteindelijk alleen maar verliezers op”, aldus Oleana.

Asociale plannen
Oppositiepartij MPB noemt de plannen asociaal. Partijleider Elvis Tjin Asjoe vindt ook de bezuiniging van 400.000 dollar bij toeristenbureau TCB (op een begroting in 2017 van 1,9 miljoen) een kwalijke zaak, omdat dit een gevoelige klap voor de voornamelijk op toerisme draaiende economie kan betekenen. “Het lijkt erop alsof het zadenbestuur (het motto van het coalitieprogramma is ‘zaad van hoop’, red.) niets meer wil laten groeien op Bonaire.”