HILVERSUM – De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, wil van minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) opheldering over de problemen met het inschrijven van Sint-Maartenaren in bepaalde Nederlandse gemeenten. 

Na orkaan Irma vluchtte tientallen dakloze Sint-Maartenaren op een evacué-vlucht naar Nederland. Verschillende gemeenten schrijven de Sint-Maartenaren gewoon in, maar in onder andere Haarlem wordt dat niet gedaan omdat ‘de Sint-Maartenaren dakloos zijn en niet in hun eigen onderhoud voorzien’.

“Een burger moet zich ten allen tijde kunnen inschrijven, ongeacht zijn leefsituatie”

In een brief op 6 september schreef minister Ollongren dat het uitgangspunt in Nederland de zelfredzaamheid van de burger is. Volgens de ombudsman ‘moet een burger moet zich ten allen tijde kunnen inschrijven, ongeacht zijn woon- een leefsituatie’.

Onwettige eisen
De gemeenten die dakloze Sint-Maartenaren weigeren in te schrijven en BZK zeggen in gesprek te gaan met de Sint-Maartenaren die zich willen inschrijven over hun intenties en hun toekomstbeeld. Op basis daarvan zou dan kunnen worden overgegaan tot inschrijving volgens BZK.

“De omschreven wijze van handelen heeft geen basis in de wet”

De ombudsman is het niet eens met deze werkwijze en schrijft aan de minister: “de omschreven wijze van handelen heeft geen basis in de wet. De enige eis die de wet stelt aan de inschrijving van Sint-Maartenaren is dat zij een bewijs van uitschrijving dienen te overhandigen. Een eis die redelijkerwijs op dit moment niet gesteld kan worden aan deze burgers.”

Antwoord op vragen
De ombudsman wil onder andere van minister Ollongren weten of voor Sint-Maartenaren die zich in een Nederlandse gemeente willen inschrijven in de praktijk andere regels gelden dan voor mensen die vanuit een andere Nederlandse gemeenten verhuizen? En zo ja, wat is dan hier de verklaring voor? De ombudsman vraagt de minister binnen drie weken te reageren op zijn vragen.