KRALENDIJK – De verkeersveiligheid op Bonaire wordt in gevaar gebracht door de vele gaten in de wegen. Gedeputeerde (wethouder red.) James Kroon van Verkeer en Vervoer is het ‘meer dan eens’ met de actievoerders die onlangs een ludieke actie hielden door bloemen in de gaten te zetten. Hij denkt volgend jaar serieus werk te kunnen maken van het wegenonderhoud.

Er wordt op Bonaire al jaren geklaagd over de steeds slechter wordende wegen. “Ik steun hun protest”, zegt Kroon over de bloemenactie. “Ludiek protest of niet, de mensen hebben het recht om hun mening te uiten en te protesteren tegen de slechte staat van de wegen. Daar komt wel bij dat de wegen op Bonaire historisch in slechte staat zijn.”

‘Veel geld nodig’
Het structureel opknappen van de wegen is sinds 10-10-’10 – toen Bonaire een bijzondere gemeente werd van Nederland – de verantwoordelijkheid van de lokale overheid, maar er is wel Nederlandse hulp bij nodig. Want er is veel geld voor nodig en dat heeft het eiland niet. “Nu Bonaire onderdeel uitmaakt van Nederland, moet de overheid in staat gesteld worden om de wegen structureel te verbeteren”, aldus de gedeputeerde.

Over een bijdrage van de Rijksoverheid wordt al jaren tevergeefs gesproken door de achtereenvolgende Bestuurscolleges en Nederland. Kroon is optimistisch gestemd en denkt dat er nu een akkoord in de lucht hangt. “Wij hebben een plan voor structureel herstel van de wegen en de aanleg van nieuwe verharde wegen. Tot nu toe heeft Nederland niet de bereidheid getoond om serieus te werken aan een haalbaar financieel plaatje om het plan uit te voeren. Wij als Bonaire moeten de financiën op orde hebben om met Nederland een akkoord te bereiken. Ik denk zelf dat we tussen nu en februari een akkoord moeten hebben met de Rijksoverheid.”

James Kroon

Verdeling van geld
De gedeputeerde wil de bewering van ex-minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties, dat er 9 miljoen euro beschikbaar was voor de infrastructuur, waaronder de wegen, rechtzetten. Volgens Plasterk is dat geld door Bonaire aan de haven en luchthaven besteed. “Die informatie is niet correct. Het kabinet Rutte I heeft rond 14 miljoen euro beschikbaar gesteld voor infrastructuur: rond 9 miljoen voor de pieren en ongeveer 4 miljoen voor sociale projecten in de wijken.”

Plasterk wilde die 4 miljoen gebruiken voor wegen bij scholen. Hoewel de toegankelijkheid van scholen onder Nederlandse verantwoordelijkheid valt, is het toenmalige Bestuurs College van Bonaire gezwicht en akkoord gegaan.

Gesprekken met Den Haag
“Het kabinet Rutte II (waar Plasterk onderdeel van uitmaakte) heeft nooit gelden beschikbaar gesteld voor de structurele aanleg van verharde wegen of herstel van wegen op Bonaire.” Daarover voert het huidige Bestuurscollege nog steeds gesprekken, inmiddels met het kabinet Rutte III. “Wij zijn optimistisch en zullen binnenkort wederom een plan voorleggen aan Nederland om het financiële plaatje rond te krijgen. Driemaal is scheepsrecht, wij koesteren de verwachting dat het nu wel zal lukken.”