Foto: Facebook/Jolanda Strik

KRALENDIJK – Het wegenonderhoud is al jaren een heikel punt op Bonaire. Achtereenvolgende coalities hebben het steeds op hun prioriteitenlijst staan, maar er gebeurt weinig. Een groep burgers heeft er zo genoeg van dat er zondag een ludiek protest werd uitgevoerd door bloemen in de gaten op Kaya Grandi, de hoofdstraat van Kralendijk, te zetten.

Het filmpje op Facebook waarin de actie te zien is werd al meer dan 20.000 keer bekeken en honderden keren gedeeld. “Je leest op Facebook veel klachten van mensen”, zegt een van de initiatiefnemers Henri Verhoef. De snackbareigenaar hoopt dat het doordringt tot ‘het bestuurskantoor’.

Bloemen geven aan waar de gaten zitten in Kaya Grandi. Foto Facebook/Jolanda Strik

Sinds 10-10-’10, toen Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland werd, is de verantwoordelijkheid voor wegenonderhoud bij het eiland terechtgekomen. De ergste gaten worden soms gevuld met een asfaltmengsel, maar bij de volgende regenbui zijn ze weer terug of komen er nieuwe gaten bij. Zo is de Kaya Grandi sinds enkele maanden een grote gatenkaas. “Wij als bewoners weten waar ze zitten en rijden eromheen, maar vreemden en toeristen rijden er zeker in het donker doorheen. In de auto overleef je die klap nog wel, voor scooters en fietsers levert dat gevaarlijke situaties op.”

Twistpunt
Verhoef weet dat geen simpele kwestie is. Wegenonderhoud is al jaren een politiek twistpunt. Nederland heeft 9 miljoen euro voor onderhoud aan de infrastructuur beschikbaar gesteld, zei aftredend minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk bij zijn afscheidsbezoek in juli. Gevraagd naar de besteding hiervan wees hij naar het Openbaar Lichaam Bonaire, dat heeft besloten het geld aan de haven en het vliegveld te besteden. Verhoef: “Ik zeg niet dat dat niet moet gebeuren. Maar wees er eerlijk over. Ik pleit alleen voor openheid en transparantie.”

De verantwoordelijke gedeputeerden op hun beurt wijzen al jaren naar Den Haag, waar de regering volgens hen de beloftes niet nakomt. Af en toe wordt er iets gedaan aan de wegen, vooral door net aangetreden coalities. Zo werden er rotondes aangelegd en werd de Kaya L.D. Gerharts in het centrum van Kralendijk nieuw geasfalteerd.

De huidige gedeputeerde, James Kroon, laat nu in de wijk Nikiboko enkele wegen opknappen. Kroon was niet bereikbaar voor commentaar op het bloemenprotest.

Kaya Nikiboko Noord wordt opgeknapt. Foto Gijs van den Heuvel

Meer acties
Intussen denkt de groep achter het protest aan nieuwe acties, zegt Verhoef. “Dit probleem is er al zo lang, terwijl we wel wegenbelasting betalen. We vragen ons af of we iemand verantwoordelijk kunnen stellen voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Dan zou de rechter daar iets over kunnen zeggen.”