Foto: Elisa Koek

ORANJESTAD – Tijdens de raadsvergadering op Sint-Eustatius is besloten om niet te debatteren over het dreigement van politicus Clyde van Putten aan het adres van Nederlandse militairen. Het geplande debat werd donderdag met een meerderheid van de coalitie van de agenda gestemd.

Begin oktober zei eilandraadslid Clyde van Putten (PLP) tijdens een conferentie Nederlandse militairen te zullen ‘doden en verbranden in de straten van Sint-Eustatius’. De PLP van Van Putten en onafhankelijk lid Merkman vinden dat de eilandsraad niet over een mogelijk juridische kwestie zou moeten debatteren, zo lang er een vooronderzoek loopt bij justitie.

Clyde van Putten (PLP) –
Foto: John Samson

Het Openbaar Ministerie in Willemstad heeft een aangifte van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ontvangen, maar heeft nog niet besloten of Van Putten vervolgd wordt of niet. 

Excuses zijn genoeg
Onafhankelijk raadslid Reuben Merkman distantieerde zich vorige week publiekelijk van de uitspraken van zijn coalitiegenoot. Hij noemde de uitspraken ‘onacceptabel’ en eiste excuses. Van Putten heeft dat deze week op de lokale radio gedaan. Daarmee is de commotie afgedaan wat de coalitie betreft.

Geen motie van afkeuring
Een motie van de oppositiepartij DP die de uitspraken over Nederlandse militairen ‘doden en verbranden’ namens de gehele Statiaanse eilandsraad afkeurt, heeft het niet gehaald. De coalitiepartijen PLP en Merkman hebben daar ook tegen gestemd.